CCV Pardubice


Včelka Bee-Bot v akci

 Kód akce: 0236411 
 Název akce: Včelka Bee-Bot v akci 
 Termín konání:  9. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Workshop “Včelka Bee-Bot v akci” je určen zejména pro předškolní pedagogy, kteří budou pracovat s programovatelnou robotickou včelkou Bee-Bot nebo Blue-Bot. Během setkání si pedagogové ujasní základní pojmy a hlavně sami prakticky vyzkoušejí aktivity od jednoduchých po složité. Součástí bude práce s aplikacemi Bee-Bot a Blue-Bot na dotykových zařízeních. Obsah workshopu vychází ze zkušeností práce učitelky mateřské školy, ukazuje inspirativní příklady a náměty z praxe a nabízí vyzkoušené aktivity pro vzdělávací činnosti pro děti předškolního a mladšího školního věku. Úvod do tématu (cca 2 vyučovací hodiny) - digitální technologie a programování - přínos a rizika využití technologií - pojem informatické myšlení - práce s ICT v podmínkách MŠ a jak začít - příklady dobré praxe - práce se včelkou Bee-Bot v mezinárodních projektech - bezpečnost na internetu a jak přiblížit téma malým dětem Workshop (cca 6 vyučovací hodiny) - účastníci se v malých 2-4 členných skupinách seznamují s aktivitami, vhodnými pro děti od 3 let a vše prakticky zkoušejí - seznámení s robotickou včelkou Bee-Bot a jejím ovládáním - hry pro rozvoj matematických představ - odhad, počítání, pojmenovávání směru - hry pro výuku barev, počty 1-5, programování více kroků najednou - programování včelky na čtvercové síti včetně otočky o 180 stupňů, hry s využitím symbolů, pravolevá orientace - programování včelky v prostoru a stavba dráhy - využití karet se symboly - grafický záznam programu - experimentování se záznamem dráhy - tvorba námětů pro kreslení se včelkou Bee-Bot - hry pro rozvoj hrubé motoriky, pravolevé orientace, pohybové paměti - práce s dotykovými zařízeními v MŠ a volně dostupné aplikace– Bee-Bot , určená pro řešení problémů, rozvoj logického myšlení, pravolevé orientace a matematických představ a Blue-Bot, určenou pro programování robotické hračky pomocí Bluetoothu – experimentování - ukázka dalších materiálů a zdrojů dostupných na internetu Reflexe, hodnocení, sdílení zkušeností, diskuze o dalších možnostech využití  
 Doporučeno pro: učitele MŠ (případně vychovatele ŠD nebo učitele I. stupně ZŠ) 
 Lektor: Mgr. Radka Bradáčová, učitelka MŠ Rakovník
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Workshop “Včelka Bee-Bot v akci” je určen zejména pro předškolní pedagogy, kteří budou pracovat s programovatelnou robotickou včelkou Bee-Bot nebo Blue-Bot. Během setkání si pedagogové ujasní základní pojmy a hlavně sami prakticky vyzkoušejí aktivity od jednoduchých po složité. Součástí bude práce s aplikacemi Bee-Bot a Blue-Bot na dotykových zařízeních. Obsah workshopu vychází ze zkušeností práce učitelky mateřské školy, ukazuje inspirativní příklady a náměty z praxe a nabízí vyzkoušené aktivity pro vzdělávací činnosti pro děti předškolního a mladšího školního věku. Úvod do tématu - digitální technologie a programování - přínos a rizika využití technologií - pojem informatické myšlení - práce s ICT v podmínkách MŠ a jak začít - příklady dobré praxe - práce se včelkou Bee-Bot v mezinárodních projektech - bezpečnost na internetu a jak přiblížit téma malým dětem Workshop - účastníci se v malých 2-4 členných skupinách seznamují s aktivitami, vhodnými pro děti od 3 let a vše prakticky zkoušejí - seznámení s robotickou včelkou Bee-Bot a jejím ovládáním - hry pro rozvoj matematických představ - odhad, počítání, pojmenovávání směru - hry pro výuku barev, počty 1-5, programování více kroků najednou - programování včelky na čtvercové síti včetně otočky o 180 stupňů, hry s využitím symbolů, pravolevá orientace - programování včelky v prostoru a stavba dráhy - využití karet se symboly - grafický záznam programu - experimentování se záznamem dráhy - tvorba námětů pro kreslení se včelkou Bee-Bot - hry pro rozvoj hrubé motoriky, pravolevé orientace, pohybové paměti - práce s dotykovými zařízeními v MŠ a volně dostupné aplikace– Bee-Bot , určená pro řešení problémů, rozvoj logického myšlení, pravolevé orientace a matematických představ a Blue-Bot, určenou pro programování robotické hračky pomocí Bluetoothu – experimentování - ukázka dalších materiálů a zdrojů dostupných na internetu Reflexe, hodnocení, sdílení zkušeností, diskuze o dalších možnostech využití - podpora profesního růstu pedagogů - seznámení s novou pomůckou - získání praktických znalostí a dovedností pro využití pomůcek ve vzdělávání dětí od 3 let  
 Poznámka: Vhodné do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka