CCV Pardubice


Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí MŠ

 Kód akce: 0233411 
 Název akce: Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí MŠ 
 Termín konání: 12. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Jedná se o celoroční projekt určený pro předškolní výchovu a vzdělávání, který umožňuje zkvalitnění interpersonálních vztahů ve třídě. Je zaměřený na zkvalitnění komunikace, spolupráce, kooperaci a snížení agresivního chování ve vztazích předškolních dětí. Možnosti zapojení rodičů. Program je ucelený, postupně jsou uváděny hry pro děti tříleté, pokračuje se s dětmi čtyřletými a končí se s dětmi předškolního věku. Hry jsou uspořádány do čtyř tematických kapitol: • Kamarádství • Citlivé jednání • Součinnost • Přívětivost Způsoby využití metodiky: - Prvním způsobem je možné postupné provádění všech her vždy podle věkových skupin. - Druhý přístup je v praktickém zavedení pouze jedné části programu. - Třetí způsob je volné vybírání her důležitých pro tvorbu určitých dovedností. Každá hra v sobě zahrnuje stručný návrh způsobu zapojení rodičů do procesu výchovy dětí.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Marika Kropíková, certifikovaná lektorka implementátorka Společného vzdělávání
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Jedná se o celoroční projekt určený pro předškolní výchovu a vzdělávání, který umožňuje zkvalitnění interpersonálních vztahů ve třídě. Je zaměřený na zkvalitnění komunikace, spolupráce, kooperaci a snížení agresivního chování ve vztazích předškolních dětí. Možnosti zapojení rodičů. Program je ucelený, postupně jsou uváděny hry pro děti tříleté, pokračuje se s dětmi čtyřletými a končí se s dětmi předškolního věku. Hry jsou uspořádány do čtyř tematických kapitol: • Kamarádství • Citlivé jednání • Součinnost • Přívětivost Způsoby využití metodiky: - Prvním způsobem je možné postupné provádění všech her vždy podle věkových skupin. - Druhý přístup je v praktickém zavedení pouze jedné části programu. - Třetí způsob je volné vybírání her důležitých pro tvorbu určitých dovedností. Každá hra v sobě zahrnuje stručný návrh způsobu zapojení rodičů do procesu výchovy dětí. Zlepšení chování dětí v MŠ formou činností a her. Dílčí vzdělávací cíle: Děti - zkvalitní své vzájemné vztahy ve skupině - osvojí si základy sdružování za účelem spolupráce ve skupině - získají základní dovednosti nutné k vedení rozhovoru jako základnímu komunikačnímu prvku - uvědomí si svou sounaležitost s kolektivem - zkvalitní si a upevní kamarádské vztahy ve skupinně - zdokonalí se v rozpoznávání pocitů - získají základní dovednosti nutné k řešení problémů - procvičí se ve svých schopnostech kooperace - umožní vzájemné respektování ostatních - pochopí základy komunikace a schopnost kompromisu Děti si - rozvinou si svoji šlechetnost a získají ochotu pomáhat. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka