CCV Pardubice


Hravá logopedie 2

 Kód akce: 0226112 
 Název akce: Hravá logopedie 2 
 Termín konání: 28. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Součástí semináře je hraní rolí v různých situacích a jejich natáčení a rozbor. Část teoretická a praktická se během semináře prolínají. Během semináře si své poznatky i vyzkoušené hry účastníci zaznamenávají na předpřipravené karty. Obsah: Přehled témat výuky: 1. Rekapitulace známých informací a zkušeností aktivními metodami. (30 min.) 2. Stupně přirozeného vývoje a jejich význam při tvoření hlásek. Gymnastika mluvidel a správné vytváření zvuků jako předpoklad pro tvoření jednotlivých hlásek. (30 min.) 3. Souvislosti i odlišnosti při tvoření jednotlivých hlásek možnosti i rizika jejich využití. (60 min.) 4. Zásady pozorování a naslouchání a na ně navazující prostředky umožňující efektivní podporování přirozeného vývoje řeči a komunikace - kdy, kde a jak efektivně zasáhnout . (60 min.) 5. Komunikace s dětmi – zásady, možnosti v MŠ při skupinové a individuální práci - jak a kdy s dětmi komunikovat. Nápodoba jako základ pro podporování přirozeného vývoje. (Účastníci si uvědomí prvky komunikace, které využívají oni sami, jaké jsou jejich přednosti, případně rezervy.) Práce ve skupinách se zpětnou vazbou účastníků a lektora. (60 min.) 6. Propojení jednotlivých rovin řeči na různých stupních vývoje při podporování přirozeného vývoje – hry, metody využitelné v MŠ a ZŠ. Zaznamenávání na praktické karty do praxe. (60min.) 7. Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v komunikaci s rodiči, doporučení.(60 min.) 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, spec. škol, ZŠ - 1. třída 
 Lektor: Mgr. Martina Černá,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Součástí semináře je hraní rolí v různých situacích a jejich natáčení a rozbor. Část teoretická a praktická se během semináře prolínají. Během semináře si své poznatky i vyzkoušené hry účastníci zaznamenávají na předpřipravené karty. Obsah: Přehled témat výuky: 1. Rekapitulace známých informací a zkušeností aktivními metodami. (30 min.) 2. Stupně přirozeného vývoje a jejich význam při tvoření hlásek. Gymnastika mluvidel a správné vytváření zvuků jako předpoklad pro tvoření jednotlivých hlásek. (30 min.) 3. Souvislosti i odlišnosti při tvoření jednotlivých hlásek možnosti i rizika jejich využití. (60 min.) 4. Zásady pozorování a naslouchání a na ně navazující prostředky umožňující efektivní podporování přirozeného vývoje řeči a komunikace - kdy, kde a jak efektivně zasáhnout . (60 min.) 5. Komunikace s dětmi – zásady, možnosti v MŠ při skupinové a individuální práci - jak a kdy s dětmi komunikovat. Nápodoba jako základ pro podporování přirozeného vývoje. (Účastníci si uvědomí prvky komunikace, které využívají oni sami, jaké jsou jejich přednosti, případně rezervy.) Práce ve skupinách se zpětnou vazbou účastníků a lektora. (60 min.) 6. Propojení jednotlivých rovin řeči na různých stupních vývoje při podporování přirozeného vývoje – hry, metody využitelné v MŠ a ZŠ. Zaznamenávání na praktické karty do praxe. (60min.) 7. Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v komunikaci s rodiči, doporučení.(60 min.) Účastník si prohloubí znalosti o přirozených stupních vývoje řeči , jejich využití při podporování vývoje v MŠ a ZŠ. Uvědomí si zásady efektivního pozorování a naslouchání dětem jako základ pro podporování správného přirozeného vývoje řeči a komunikace. Získá nástroje k podporování přirozeného vývoje řeči. Vyzkouší si správné tvoření hlásek, uvědomí si souvislosti mezi jednotlivými hláskami a možnosti jejich využití. Tvořivě aplikuje získané znalosti v praktických činnostech a zaznamená si své poznatky a prožité hry na praktické karty. Seznámí se s riziky plynoucími z nevhodných pedagogických postupů. Získá náhled na podporování správného přirozeného vývoje řeči a komunikace v MŠ jako kompletní pomoc a službu pro děti i rodiče. Osvojí si efektivní způsoby komunikace s rodiči a možnosti jejich motivace k péči a podporování správné komunikace jejich dětí. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka