CCV Pardubice


Prožitkové učení

 Kód akce: 0223412 
 Název akce: Prožitkové učení 
 Termín konání:  8. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: "Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp" aneb prožitkové učení jako východisko k naplňování cílů vzdělávání v souladu s RVPPV. Praktický seminář určený prioritně pedagogům MŠ Obsah semináře: praktická dílna spojená s reflexí a vyhodnocováním činností s dětmi s ohledem na vývojové zvláštnosti a potřeby dětí předškolního věku a s ohledem na naplňování cílových kategorií RVP pro PV Přehled témat: • Rytmus, rým a říkadlo jako východisko pro práci s dětmi ve smyslu navázání kontaktu s dětmi a motivace k elementární kooperaci dětské skupiny • Prožitkové učení a jeho využití při práci s námětem, příběhem, písničkou, básní • Plánování a reflexe činností s dětmi v souvislosti s cíli a očekávanými kompetencemi v souladu s RVPPV Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní praxe lektorky při práci s předškolními dětmi v mateřské škole a v literárně dramatickém oboru základní umělecké školy.  
 Doporučeno pro: pedagogy předškolního vzdělávání v rámci MŠ, ZUŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: "Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp…" aneb prožitkové učení jako východisko k naplňování cílů vzdělávání v souladu s RVPPV. Praktický seminář určený prioritně pedagogům MŠ Obsah semináře: praktická dílna spojená s reflexí a vyhodnocováním činností s dětmi s ohledem na vývojové zvláštnosti a potřeby dětí předškolního věku a s ohledem na naplňování cílových kategorií RVP pro PV Přehled témat: • Rytmus, rým a říkadlo jako východisko pro práci s dětmi ve smyslu navázání kontaktu s dětmi a motivace k elementární kooperaci dětské skupiny • Prožitkové učení a jeho využití při práci s námětem, příběhem, písničkou, básní • Plánování a reflexe činností s dětmi v souvislosti s cíli a očekávanými kompetencemi v souladu s RVPPV Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní praxe lektorky při práci s předškolními dětmi v mateřské škole a v literárně dramatickém oboru základní umělecké školy. - Naplňovat v praxi pojetí předškolního vzdělávání v souvislosti s rámcovým programem a jeho rámcovými cíli s ohledem na osobnost předškolního dítěte - Uplatňovat prožitkové učení v praxi při práci s předškolními dětmi - Propojovat dílčí hry a činnosti v integrovaný celek - Zkvalitňovat společné řízené činnosti s dětmi ve smyslu prožitkového učení - Funkčně plánovat a vyhodnocovat činnosti s dětmi  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka