CCV Pardubice


Říkadla a rituály

 Kód akce: 0209111 
 Název akce: Říkadla a rituály 
 Termín konání:  9. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: „Klikyháky třesky plesky, hrát si budem‘ spolu česky“ aneb říkadla a rituály jako cesta k přirozenému vzdělávání dětí v souladu s RVPPV. Praktický seminář určený prioritně pedagogům MŠ. Obsah semináře: Praktický seminář respektující sílu rituálů a říkadel při vzdělávání předškolních dětí s ohledem na jejich vývojové zvláštnosti. Význam říkadel a rituálů pro psychickou pohodu předškolních dětí při vzdělávání a posilování jejich prosociálního chování a samostatnosti nejen v prostředí mateřské školy. Seminář je spojený s reflexí v souladu s naplňováním cílových kategorií RVP PV. Přehled témat: • Význam rituálů pro život člověka – 1hodina Úvod do tématu s cílem porozumět pojmu rituál po stránce psychologické (neodbytné opakování stereotypních pohybů, které přinášejí úlevu) i po stránce společenské (kdy je rituál vnímán díky svému opakování jako upevnění určitých norem a pravidel) • Význam a smysl říkadla s využitím sémantiky a nonsensu při vzdělávání předškolních dětí – 1hodina Charakteristické znaky předškolního dítěte z hlediska vývojové psychologie a jejich propojení s žánrem lidové slovesnosti – říkadlem. • Říkadla a rituály jako pilíře pro integrované vzdělávání předškolních dětí v praxi během celého školního roku a jejich rozehrávání v dalších činnostech – 5hodin 1.Třídní rituály: zdravící, úklidové, pohybové, oslavné, odpočívací i jiné a jejich smysl pro bezpečné klima ve třídě mateřské školy. Účastníkům vzdělávání budou nabídnuty konkrétní říkadla či písničky pro různé rituály v rámci třídy, např. na zahájení společných činností: Iky piky pumprlíky alec palec ven, máme nový den. Klikyháky, já jsem tady, hrát si budem‘ dohromady. Už to jede, už to jede, už to jede, stát, nemusíš se bát. Iky piky pumprlíky alec palec ven, máme nový den. Následuje reflexe, jaký máme den, kdo tady není a proč, co nebo na co si budeme spolu dneska hrát atd. 2.Říkadla a rituály v toku českého roku a jejich zpřístupnění předškolním dětem. Prostřednictvím hudebně pohybové hry bude zmapován celý rok po ročních obdobích, tedy ve 4 částech: Září, říjen, listopad, tak se umí Podzim smát… Zimě vládne prosinec, leden, únor, šup na pec…¨ Březen, duben, zlatý máj, rozkvete nám celý kraj… Léto vyžene nás ven, červen, červenec, srpen… Písnička Čas jak voda rychle plyne se stane východiskem pro vnímání času kolem nás: Písnička je v toku roku přetvářena s ohledem na aktuální období a je východiskem k dalším činnostem pohybovým, výtvarným, pracovním, předčtenářským, předmatematickým atd. Čas jak voda rychle plyne…k nebi draky vypustíme, Mikuláše pozdravíme, na Ježíška se těšíme, v Novém roce všechno jiné, my se maškar nebojíme, brzy vejce obarvíme, maminky si oslavíme, svátek dětí oslavíme, už se brzy rozloučíme… Jednotlivá období budou doplněna o motivované pohybové hry postavené na říkadle a rýmu. • Reflexe činností s dětmi v souvislosti s cíli a očekávanými konkrétními výstupy v souladu s RVPPV – 1hodina V rámci reflexe bude sledován integrovaný přístup ke vzdělávání dětí (tj. propojení všech 5oblastí dílčích cílů RVPPV.  
 Doporučeno pro: pedagogy předškolního vzdělávání v MŠ, ZUŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: „Klikyháky třesky plesky, hrát si budem‘ spolu česky“ aneb říkadla a rituály jako cesta k přirozenému vzdělávání dětí v souladu s RVPPV. Praktický seminář určený prioritně pedagogům MŠ. Obsah semináře: Praktický seminář respektující sílu rituálů a říkadel při vzdělávání předškolních dětí s ohledem na jejich vývojové zvláštnosti. Význam říkadel a rituálů pro psychickou pohodu předškolních dětí při vzdělávání a posilování jejich prosociálního chování a samostatnosti nejen v prostředí mateřské školy. Seminář je spojený s reflexí v souladu s naplňováním cílových kategorií RVP PV. Přehled témat: • Význam rituálů pro život člověka – 1hodina Úvod do tématu s cílem porozumět pojmu rituál po stránce psychologické (neodbytné opakování stereotypních pohybů, které přinášejí úlevu) i po stránce společenské (kdy je rituál vnímán díky svému opakování jako upevnění určitých norem a pravidel) • Význam a smysl říkadla s využitím sémantiky a nonsensu při vzdělávání předškolních dětí – 1hodina Charakteristické znaky předškolního dítěte z hlediska vývojové psychologie a jejich propojení s žánrem lidové slovesnosti – říkadlem. • Říkadla a rituály jako pilíře pro integrované vzdělávání předškolních dětí v praxi během celého školního roku a jejich rozehrávání v dalších činnostech – 5hodin 1.Třídní rituály: zdravící, úklidové, pohybové, oslavné, odpočívací i jiné a jejich smysl pro bezpečné klima ve třídě mateřské školy. Účastníkům vzdělávání budou nabídnuty konkrétní říkadla či písničky pro různé rituály v rámci třídy, např. na zahájení společných činností: Iky piky pumprlíky alec palec ven, máme nový den. Klikyháky, já jsem tady, hrát si budem‘ dohromady. Už to jede, už to jede, už to jede, stát, nemusíš se bát. Iky piky pumprlíky alec palec ven, máme nový den. Následuje reflexe, jaký máme den, kdo tady není a proč, co nebo na co si budeme spolu dneska hrát atd. 2.Říkadla a rituály v toku českého roku a jejich zpřístupnění předškolním dětem. Prostřednictvím hudebně pohybové hry bude zmapován celý rok po ročních obdobích, tedy ve 4 částech: Září, říjen, listopad, tak se umí Podzim smát… Zimě vládne prosinec, leden, únor, šup na pec…¨ Březen, duben, zlatý máj, rozkvete nám celý kraj… Léto vyžene nás ven, červen, červenec, srpen… Písnička Čas jak voda rychle plyne se stane východiskem pro vnímání času kolem nás: Písnička je v toku roku přetvářena s ohledem na aktuální období a je východiskem k dalším činnostem pohybovým, výtvarným, pracovním, předčtenářským, předmatematickým atd. Čas jak voda rychle plyne…k nebi draky vypustíme, Mikuláše pozdravíme, na Ježíška se těšíme, v Novém roce všechno jiné, my se maškar nebojíme, brzy vejce obarvíme, maminky si oslavíme, svátek dětí oslavíme, už se brzy rozloučíme… Jednotlivá období budou doplněna o motivované pohybové hry postavené na říkadle a rýmu. • Reflexe činností s dětmi v souvislosti s cíli a očekávanými konkrétními výstupy v souladu s RVPPV – 1hodina V rámci reflexe bude sledován integrovaný přístup ke vzdělávání dětí (tj. propojení všech 5oblastí dílčích cílů RVPPV. - Naplňovat v praxi pojetí předškolního vzdělávání v souvislosti s rámcovým programem a jeho rámcovými cíli s ohledem na psychosociální potřeby předškolního dítěte - Uplatňovat říkadla v kontextu s prožitkovým učením a posilováním prosociálního chování a jednání předškolních dětí - Naplňovat prostřednictvím říkadel a rituálů situační učení v praxi mateřské školy - Zkvalitňovat společné řízené činnosti s dětmi ve smyslu prosociálního rozvoje  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka