CCV Pardubice


Začínám učit v MŠ

 Kód akce: 0203321 
 Název akce: Začínám učit v MŠ 
 Termín konání:  8. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: seminář určený začínajícím pedagogům v MŠ Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Osobnost pedagoga v MŠ - profesní dovednosti učitelky mateřské školy b) Třída plná dětí – zvládnu vše v praxi? Průběh dne v MŠ „krok za krokem“ - předání praktických zkušeností, námětů a rad k práci v MŠ - režimové momenty od příchodu dítěte do MŠ po předávání dítěte zákonným zástupcům v praxi – význam režimu dne, důležitost rituálů , názorné praktické ukázky s účastnicemi semináře, co je pro dítě důležité, čeho se vyvarovat s okamžitou zpětnou vazbou posluchačů, reakce na dotazy, problémy z praxe (přebírání dítěte učitelkou, hry a činnosti dle zájmu dětí, stolování, hygienické návyky, sebeobsluha, vytváření pravidel chování dané třídy, pobyt venku , odpočinek, předávání dětí kolegyni nebo zákonným zástupcům) - zajištění maximální bezpečnosti dětí po celý den v MŠ –průběžné vyhodnocování rizik v praxi jak v interieru MŠ , tak venku -dokumentace třídy, školy -přímá a nepřímá práce učitelky MŠ (důležitost promyšlenosti a plánování výchovně-vzdělávací práce s dětmi i akcí s rodiči a veřejností, příprava pomůcek, spontánní a řízené činnosti, hlavní metody práce s dětmi předškolního věku , hodnocení práce, práce pro školu, sebevzdělávání,..) c) Komunikace uvnitř a vně mateřské školy – komunikace s dětmi, se zaměstnanci, s rodiči, s veřejností, se zřizovatelem, s kontrolními orgány  komunikace s dětmi, význam kladení otázek dětem, komunitní a diskusní kruh  komunikace verbální a nonverbální  komunikace ústní a písemná d) Jak si udržet nadšení pro práci? Duševní hygiena učitelky v mateřské škole Motivace pro práci, radost z práce, jak předejít syndromu vyhoření Význam dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse Reakce a návrhy řešení problémů posluchačů semináře z praxe , zodpovězení dotazů f) Nabídka doporučené literatury, materiálů k práci  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PaedDr. Iva Tomášková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je určený začínajícím pedagogům v MŠ. Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Osobnost pedagoga v MŠ - profesní dovednosti učitelky mateřské školy b) Třída plná dětí - zvládnu vše v praxi? Průběh dne v MŠ "krok za krokem" - předání praktických zkušeností, námětů a rad k práci v MŠ - režimové momenty od příchodu dítěte do MŠ po předávání dítěte zákonným zástupcům v praxi - význam režimu dne, důležitost rituálů , názorné praktické ukázky s účastnicemi semináře, co je pro dítě důležité, čeho se vyvarovat s okamžitou zpětnou vazbou posluchačů, reakce na dotazy, problémy z praxe (přebírání dítěte učitelkou, hry a činnosti dle zájmu dětí, stolování, hygienické návyky, sebeobsluha, vytváření pravidel chování dané třídy, pobyt venku , odpočinek, předávání dětí kolegyni nebo zákonným zástupcům) - zajištění maximální bezpečnosti dětí po celý den v MŠ - průběžné vyhodnocování rizik v praxi jak v interieru MŠ , tak venku -dokumentace třídy, školy -přímá a nepřímá práce učitelky MŠ (důležitost promyšlenosti a plánování výchovně-vzdělávací práce s dětmi i akcí s rodiči a veřejností, příprava pomůcek, spontánní a řízené činnosti, hlavní metody práce s dětmi předškolního věku , hodnocení práce, práce pro školu, sebevzdělávání,..) c) Komunikace uvnitř a vně mateřské školy - komunikace s dětmi, se zaměstnanci, s rodiči, s veřejností, se zřizovatelem, s kontrolními orgány - komunikace s dětmi, význam kladení otázek dětem, komunitní a diskusní kruh - komunikace verbální a nonverbální - komunikace ústní a písemná d) Jak si udržet nadšení pro práci? Duševní hygiena učitelky v mateřské škole Motivace pro práci, radost z práce, jak předejít syndromu vyhoření Význam dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse Reakce a návrhy řešení problémů posluchačů semináře z praxe , zodpovězení dotazů f) Nabídka doporučené literatury, materiálů k práci  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka