CCV Pardubice


Ředitelské kolokvium

 Kód akce: 0135111 
 Název akce: Ředitelské kolokvium 
 Termín konání: Od 10. 2021 do 11.května 2021 od 10:30 
 Rozsah akce: 12 vyučovacích hodin
 Místo konání: Hotel Jezerka, Seč - Ústupky 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Dvoudenní výjezdní seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, zaměřený na poskytnutí co nejširších aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání. Seminář seznámí účastníky se změnami v legislativní oblasti . Důraz je kladen na praktickou stránku a konkrétní příklady z praxe účastníků. 
 Doporučeno pro: ředitele a vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ,  
 Lektor:  kolektiv lektorů CCV Pardubice,
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Dvoudenní výjezdní seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, zaměřený na poskytnutí co nejširších aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání. Témata: 1. Aktuální změny právních předpisů a aplikace legislativních změn do praxe 2. Systémem financování regionálního školství c praxi - základní aspekty ovlivňující výši finančních zdrojů a jejich vliv na odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků (PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole, základní pravidla pro výpočet PHmax, praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD) 3. Inspekční činnost na školách a školských zařízeních. Seminář seznámí účastníky se změnami v legislativní oblasti . Důraz je kladen na praktickou stránku a konkrétní příklady z praxe účastníků. 
 Poznámka: Účastnický poplatek zahrnuje náklady na lektory, organizační zajištění, ubytování ve 2L pokojích, stravování ve složení oběd 2X, večeře, snídaně, coffeebreak (káva, čaj, voda). 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka