CCV Pardubice


Práva a povinnosti vychovatelů ŠD

 Kód akce: 0133311 
 Název akce: Práva a povinnosti vychovatelů ŠD 
 Termín konání: 12. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Pedagogové a vychovatelé se ve své každodenní praxi setkávají s řadou situací, při jejichž řešení si nejsou jisti, případně jsou bezradní ve výběru možností řešení. Jedná se o případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči žákům míjejí účinkem či se stávají terčem agrese ze strany žáků, nebo kritiky ze strany jejich rodičů. V průběhu semináře získají účastníci informace k možnostem ochrany jejich osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluvy, urážky, nahrávky osobnostního projevu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou také seznámeni s odpovědností, povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) v podmínkách škol a školských zařízení. Účastníci budou seznámeni s možností řešení problémů každodenní pedagogicko-výchovné praxe souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.  
 Doporučeno pro: vychovatele ŠD a ŠK 
 Lektor: JUDr. Karel Kašpar,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Pedagogové a vychovatelé se ve své každodenní praxi setkávají s řadou situací, při jejichž řešení si nejsou jisti, případně jsou bezradní ve výběru možností řešení. Jedná se o případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči žákům míjejí účinkem či se stávají terčem agrese ze strany žáků, nebo kritiky ze strany jejich rodičů. V průběhu semináře získají účastníci informace k možnostem ochrany jejich osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluvy, urážky, nahrávky osobnostního projevu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou také seznámeni s odpovědností, povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) v podmínkách škol a školských zařízení. Účastníci budou seznámeni s možností řešení problémů každodenní pedagogicko-výchovné praxe souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga. Seznámit pedagogické pracovníky s jejich profesními právy, povinnostmi a odpovědností spojenou s jejich pracovní činností.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka