CCV Pardubice


Výroční zpráva jako nástroj propagace

 Kód akce: 0130111 
 Název akce: Výroční zpráva jako nástroj propagace 
 Termín konání: 10. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 7 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Praktický kurz, jak využít výroční zprávu jako nástroj evaluace i propagace. Obsah: •Proč vydáváme výroční zprávu (dále VZ) •Schválení školskou radou, zveřejnění VZ •Realizační tým. Harmonogram realizace. •VZ – zdroj informací pro zřizovatele, hodnocení ředitele školy, budování image školy. •Úvodník zprávy. Poslání a cíle školy •Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy: - základní údaje o škole - personální zabezpečení - údaje o přijímacím řízení, kritéria přijetí - údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP - prevence sociálně patologických jevů - DVPP – evidence •Tabulky, grafy, slovní komentáře – jak správně interpretovat fakta. •VZ – nástroj veřejné kontroly •Základní údaje o hospodaření školy •VZ z pohledu public •VZ – zdroj informací pro zaměstnance školy, zpětná vazba •VZ – důležitá archiválie •Nejčastější chyby ve výročních zprávách •Finalizace, korektury, tiráž. Grafické zpracování, svázání. Distribuce.  
 Doporučeno pro: vedoucí pedagogické pracovníky 
 Lektor: Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký, lektor DVPP a školského managementu
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Praktický kurz, jak využít výroční zprávu jako nástroj evaluace i propagace. Obsah: •Proč vydáváme výroční zprávu (dále VZ) •Schválení školskou radou, zveřejnění VZ •Realizační tým. Harmonogram realizace. •VZ – zdroj informací pro zřizovatele, hodnocení ředitele školy, budování image školy. •Úvodník zprávy. Poslání a cíle školy •Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy: - základní údaje o škole - personální zabezpečení - údaje o přijímacím řízení, kritéria přijetí - údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP - prevence sociálně patologických jevů - DVPP – evidence •Tabulky, grafy, slovní komentáře – jak správně interpretovat fakta. •VZ – nástroj veřejné kontroly •Základní údaje o hospodaření školy •VZ z pohledu public •VZ – zdroj informací pro zaměstnance školy, zpětná vazba •VZ – důležitá archiválie •Nejčastější chyby ve výročních zprávách •Finalizace, korektury, tiráž. Grafické zpracování, svázání. Distribuce. Hlavním cílem programu je získat dovednosti k přípravě VZ, aby nebyla formální, ale stala se účinným nástrojem propagace práce školy. Co VZ musí obsahovat, ale co také může ještě obsahovat a jak ji k prezentaci školy využívat. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka