CCV Pardubice


Rozvojové plány školy a pedagogů

 Kód akce: 0125111 
 Název akce: Rozvojové plány školy a pedagogů 
 Termín konání: 25. 2021 od 13:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: • Seznámení s Kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce. • Návod na sestavení plánu rozvoje školy (koncepce) na základě analýzy konkrétních podmínek dané školy. • Vytvoření ročního plánu na základě rozvojového plánu. • Sestavení plánu profesního rozvoje pedagoga i s možnostmi jeho hodnocení na základě identifikace jeho potřeb a plánu rozvoje školy.  
 Doporučeno pro: ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: • Seznámení s Kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce. • Návod na sestavení plánu rozvoje školy (koncepce) na základě analýzy konkrétních podmínek dané školy. • Vytvoření ročního plánu na základě rozvojového plánu. • Sestavení plánu profesního rozvoje pedagoga i s možnostmi jeho hodnocení na základě identifikace jeho potřeb a plánu rozvoje školy. Sestavení plánu rozvoje školy (koncepce), ročního plánu školy a plánu profesního rozvoje pedagoga. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka