CCV Pardubice


Spisová služba ve školách a školských zařízeních - spisový a skartační řád - webinář

 Kód akce: 0124111 
 Název akce: Spisová služba ve školách a školských zařízeních - spisový a skartační řád - webinář 
 Termín konání:  7. 2021 od 08:30 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář bude realizován formou webináře. Bude rozdělen na 2 bloky po 90 minutách s 1 hodinovou přestávkou. 1 BLOK: - platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby - nová vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, účinná od 1. 8. 2012 - základní pojmy v archivnictví a spisové službě - povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby - oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání) 2 BLOK: - podací deník vs. software elektronické spisové služby - tvorba spisu - skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce - spisová rozluka - vedení spisové služby v mimořádných situacích - tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu - aktuality k datu konání semináře 
 Doporučeno pro: ředitele a zástupce všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Ing. RNDr. Eva Urbanová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Seminář bude realizován formou webináře. Bude rozdělen na 2 bloky po 90 minutách s 1 hodinovou přestávkou. 1 BLOK: - platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby - nová vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, účinná od 1. 8. 2012 - základní pojmy v archivnictví a spisové službě - povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby - oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání) 2 BLOK: - podací deník vs. software elektronické spisové služby - tvorba spisu - skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce - spisová rozluka - vedení spisové služby v mimořádných situacích - tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu - aktuality k datu konání semináře Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách a ŠZ (listinná vs. elektronická podoba), s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací. 
 Poznámka: webinář je rozdělen na 2 bloky v časech: 8:30 - 10:00 + 11:00 - 12:30 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka