CCV Pardubice


Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II.

 Kód akce: 0119111 
 Název akce: Právní vědomí vychovatele ŠD a ŠK II. 
 Termín konání: 28. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář volně navazující na první díl, který se podrobně věnoval školské legislativě pro zájmové vzdělávání a úpravám školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Cílem druhého dílu je seznámit vychovatelky školských zařízení se základy pracovního práva. Úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru; způsoby vzniku a skončení pracovního poměru. Dovolená, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Plat a související problematika: platové tarify, nárokové a nenárokové složky. Cestovní náhrady. Pracovní řád a pracovní náplně pedagogických pracovníků.  
 Doporučeno pro: ředitele škol, vychovatele ŠD a ŠK 
 Lektor: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář volně navazující na první díl, který se podrobně věnoval školské legislativě pro zájmové vzdělávání a úpravám školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Cílem druhého dílu je seznámit vychovatelky školských zařízení se základy pracovního práva. Úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru; způsoby vzniku a skončení pracovního poměru. Dovolená, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Plat a související problematika: platové tarify, nárokové a nenárokové složky. Cestovní náhrady. Pracovní řád a pracovní náplně pedagogických pracovníků. Zvýšení znalostí z oblasti legislativy a její praktické aplikace do praxe ŠD a ŠK.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka