CCV Pardubice


Jak se připravit na inspekci

 Kód akce: 0104121 
 Název akce: Jak se připravit na inspekci 
 Termín konání: 10. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 7 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: -role inspekce, právní rámec výkonu inspekční činnosti -proměna role ČŠI ve vztahu ke školám -druhy inspekčních kontrol -povinná dokumentace školy a další předkládané materiály -zahájení inspekční činnosti, práva a povinnosti obou stran -kritéria hodnocení, hodnotící škála -závěr inspekce, inspekční zpráva, protokol o kontrole -sankce, opravné prostředky -příprava školy na inspekci, delegování -jak předem minimalizovat chyby, na co nezapomenout -dotazy a kazuistiky  
 Doporučeno pro: vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký, lektor DVPP a školského managementu
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: -role inspekce, právní rámec výkonu inspekční činnosti -proměna role ČŠI ve vztahu ke školám -druhy inspekčních kontrol -povinná dokumentace školy a další předkládané materiály -zahájení inspekční činnosti, práva a povinnosti obou stran -kritéria hodnocení, hodnotící škála -závěr inspekce, inspekční zpráva, protokol o kontrole -sankce, opravné prostředky -příprava školy na inspekci, delegování -jak předem minimalizovat chyby, na co nezapomenout -dotazy a kazuistiky Cílem vzdělávacího programu je vysvětlit proměnu paradigmatu a pozitivní roli ČSI jakožto kontrolního a evaluačního orgánu a poskytnout návod, jak se systematicky, komplexně a včas připravit na návštěvu inspekčního týmu ve škole. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka