CCV Pardubice


Cestovní náhrady ve školství

 Kód akce: 0103321 
 Název akce: Cestovní náhrady ve školství 
 Termín konání: 18. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: -legislativa -směrnice -co je a co není pracovní cesta -cestovní náhrady podle zákoníku práce -cestovní výdaje v jiných právních vztazích -povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance -podmínky konání pracovní cesty• používání tiskopisů cestovní příkaz -prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje -kontrolní zjištění -diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů Účastníci obdrží písemné materiály.  
 Doporučeno pro: ředitele škol a školských zařízení 
 Lektor: JUDr. Dana Juříčková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: -legislativa -směrnice -co je a co není pracovní cesta -cestovní náhrady podle zákoníku práce -cestovní výdaje v jiných právních vztazích -povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance -podmínky konání pracovní cesty• používání tiskopisů cestovní příkaz -prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad • jízdní výdaje • výdaje za ubytování • nutné vedlejší výdaje -kontrolní zjištění -diskuze • odpovědi na dotazy • řešení konkrétních problémů Účastníci obdrží písemné materiály. seznámení se s problematikou pracovních cest a cestovních náhrad včetně legislativních změn  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka