CCV Pardubice


Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování

 Kód akce: 0102421 
 Název akce: Autoevaluace mateřské školy jako prostředek jejího zkvalitňování 
 Termín konání: 23. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, potřebných k vnitřní evaluaci mateřské školy. 1. Rozlišení základních pojmů – např. vnitřní a vnější evaluace, hodnocení a evaluace, práce se zákonnými materiály (školský zákon, RVP PV) 2. Tvorba kritérií a využití možných nástrojů – samostatná práce účastníků, ukázka existujících nástrojů (web cesta ke kvalitě apod.) 3. Sebereflexe učitelky – práce s videonahrávkami, nástrojem Rámec profesních kvalit učitele MŠ 4. Hodnocení podmínek vzdělání – ukázka nástroje INDI MŠ z Kurikula podpory zdraví v MŠ, samostatná práce účastníků 5. Hodnocení výsledků vzdělávání – ukázka nástroje RoK a metodik pro práci s výsledky vzdělávání při rozhovorech s rodiči, videonahrávka 6. Využití zjištěných výsledků k dalšímu plánování – jak zapracovávat výsledná zjištění z evaluace do ŠVP i TVP 7. Diskuse  
 Doporučeno pro: ředitele a učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Zora Syslová, PedF MU, katedra pedagogiky, Brno
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, potřebných k vnitřní evaluaci mateřské školy. Obsah: 1. Rozlišení základních pojmů (1,0 hod) – např. vnitřní a vnější evaluace, hodnocení a evaluace, práce se zákonnými materiály (školský zákon, RVP PV) 2. Tvorba kritérií a využití možných nástrojů (1,5 hod) – samostatná práce účastníků, ukázka existujících nástrojů (web cesta ke kvalitě apod.) 3. Sebereflexe učitelky (1,5 hod) – práce s videonahrávkami, nástrojem Rámec profesních kvalit učitele MŠ 4. Hodnocení podmínek vzdělání (1,0 hod) – ukázka nástroje INDI MŠ z Kurikula podpory zdraví v MŠ, samostatná práce účastníků 5. Hodnocení výsledků vzdělávání (1,0 hod) – ukázka nástroje RoK a metodik pro práci s výsledky vzdělávání při rozhovorech s rodiči, videonahrávka 6. Využití zjištěných výsledků k dalšímu plánování (1 hod) – jak zapracovávat výsledná zjištění z evaluace do ŠVP i TVP 7. Diskuse (1,0 hod.) Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při vnitřním hodnocení školního vzdělávacího programu, včetně třídního vzdělávacího programu. Budou seznámeni s nástroji, které mohou pro vlastní hodnocení školy využít a tvorbou kritérií. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka