CCV Pardubice


Fond kulturních a sociálních potřeb

 Kód akce: 0101121 
 Název akce: Fond kulturních a sociálních potřeb 
 Termín konání: 20. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a aktuálních změnách - novela ze dne 31. prosince 2019 - Vyhláška č. 357/2019 Sb., kterou se mění vyhláška 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Obsah •informace o fondu kulturních a sociálních potřeb • základní právní předpisy •tvorba fondu • základní dokumenty a čerpání fondu •informace o změnách příslušných ustanovení vyhlášky Vyhláška č. 114/2002 Sb., související právní předpisy pro FKSP •tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu a rozpočet •jednotlivá plnění z fondu •možnosti čerpání příspěvku – dary, příspěvky apod. Spolupráce s odborovými organizacemi Příklady z praxe •diskuze • odpovědi na dotazy  
 Doporučeno pro: ředitele škol a školských zařízení 
 Lektor: JUDr. Dana Juříčková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a aktuálních změnách - novela ze dne 31. prosince 2019 - Vyhláška č. 357/2019 Sb., kterou se mění vyhláška 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Obsah •informace o fondu kulturních a sociálních potřeb • základní právní předpisy •tvorba fondu • základní dokumenty a čerpání fondu •informace o změnách příslušných ustanovení vyhlášky Vyhláška č. 114/2002 Sb., související právní předpisy pro FKSP •tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu a rozpočet •jednotlivá plnění z fondu •možnosti čerpání příspěvku – dary, příspěvky apod. Spolupráce s odborovými organizacemi Příklady z praxe •diskuze • odpovědi na dotazy vysvětlit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, v návaznosti na platnou legislativu. 
 Poznámka: přesun z 4.2.2021 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka