CCV Pardubice


Práce s dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) v MŠ

 Kód akce: 4003141 
 Název akce: Práce s dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) v MŠ 
 Termín konání:  1. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace dětí v předškolním vzdělávání (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace dětí předškolního věku s PAS. Zejména bude seminář zaměřen na uplatňování podpůrných opatření ve vztahu k rozvoji sebeobslužných dovedností, znalostí, schopností a dovedností vztahujících se ke školní zralosti dětí a k jejich přípravě k primárnímu vzdělávání. Představeny budou osvědčené metody práce, organizační opatření a další podpůrná opatření, která je vhodná přijmou přijmout před nástupem dítěte s PAS do MŠ a průběhu jeho edukace. Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi mateřskou školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, spec. škol, asistentů pedagoga 
 Lektor: Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace dětí v předškolním vzdělávání (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace dětí předškolního věku s PAS. Zejména bude seminář zaměřen na uplatňování podpůrných opatření ve vztahu k rozvoji sebeobslužných dovedností, znalostí, schopností a dovedností vztahujících se ke školní zralosti dětí a k jejich přípravě k primárnímu vzdělávání. Představeny budou osvědčené metody práce, organizační opatření a další podpůrná opatření, která je vhodná přijmou přijmout před nástupem dítěte s PAS do MŠ a průběhu jeho edukace. Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi mateřskou školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. Účastníci budou seznámení s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci dítěte předškolního věku s PAS dle Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a s ohledem na specifické projevy tirády poruchy autistického spektra v předškolním věku. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka