CCV Pardubice


Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ

 Kód akce: 4002141 
 Název akce: Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ 
 Termín konání:  2. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace žáků (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace žáků s PAS. Zejména budou řešena specifika projevů žáků s PAS v hlavních vzdělávacích předmětech, naukových a výchovných vyučovacích předmětech. Představeny budou možné úpravy, které se týkají doporučení pro maturitní zkoušku. Prezentovány budou zejména osvědčené metody práce, způsoby organizačních opatření a formy hodnocení žáků s PAS. Dále budou představena opatření, která lze přijímat při edukační práci v případě navýšení tenzního či problémového chování u žáka s PAS, jak spolupracovat se zákonnými zástupci (propojení motivačních systémů, aplikace uplatňovaných metod v domácím prostředí atd.). Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, ŠŠ, VOŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace žáků (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace žáků s PAS. Zejména budou řešena specifika projevů žáků s PAS v hlavních vzdělávacích předmětech, naukových a výchovných vyučovacích předmětech. Představeny budou možné úpravy, které se týkají doporučení pro maturitní zkoušku. Prezentovány budou zejména osvědčené metody práce, způsoby organizačních opatření a formy hodnocení žáků s PAS. Dále budou představena opatření, která lze přijímat při edukační práci v případě navýšení tenzního či problémového chování u žáka s PAS, jak spolupracovat se zákonnými zástupci (propojení motivačních systémů, aplikace uplatňovaných metod v domácím prostředí atd.). Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. Účastníci budou seznámeni s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci žáka s PAS dle Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka