CCV Pardubice


Workshop - kariérové poradenství pro žáky

 Kód akce: 3486342 
 Název akce: Workshop - kariérové poradenství pro žáky 
 Termín konání:  2. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 hodiny
 Místo konání: PPP Svitavy, Riegrova 2063/11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Centrum kariérové podpory nabízí dva programy workshopu: 1) Moje Jachta na moři kariéry Workshop je zaměřený na sebepoznání a možnosti jeho využití při volbě následného vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své silné stránky a životní hodnoty. Také se seznámí s informačními zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací dráhy. 2) Proměny kariéry Workshop je zaměřený na mapování silných stránek a kompetencí a jejich využití ve světě plném změn. Pozornost je věnována proměnám profesí a tomu, co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu workshopu se žáci seznámí s podobou osobního portfolia. 
 Doporučeno pro: Gymnázium Litomyšl 
 Lektor: Mgr. Irena Matějová,
Mgr. Andrea Pražanová,
 
 Garant: Mgr. Irena Matějová 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: 1. Moje Jachta na moři kariéry - Workshop je zaměřený na sebepoznání a možnosti jeho využití při volbě následného vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své silné stránky a životní hodnoty a zapojí nejen „hlavu“ – rozum, ale i „ruce“ – tělo a „srdce“ – emoce. Tak o sobě kreativní činností získají mnoho poznatků. Také se seznámí s informačními zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací dráhy. To vše jim pomůže zvolit si po ukončení povinné školní docházky takovou vzdělávací cestu, jež bude v souladu s jejich zájmy a dovednostmi a na níž mohou uspět. 2. Proměny kariéry - Program je zaměřen na mapování silných stránek a kompetencí a jejich využití ve světě plném změn. Pozornost je věnována proměnám profesí a tomu, co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu programu se žáci seznámí také s podobou profesního portfolia. Součástí programu je i téma propojování zájmů a volnočasových aktivit se světem práce. Všechny činnosti probíhají interaktivní kreativní formou. 
 Poznámka: Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma. Bližší specifikaci programů naleznete zde: www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi 
Návrat na předchozí stránku Akce již naplněnaPDF pozvánka