CCV Pardubice


Poradenské dny

 Kód akce: 2002140 
 Název akce: Poradenské dny  
 Termín konání: Od 20. 2023 do 21.září 2023 od 10:00 
 Rozsah akce: 10 hodin
 Místo konání: Hotel Jezerka, Seč - Ústupky 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Setkání pracovníků PPP. 
 Doporučeno pro: pracovníky PPP 
 Lektor: Mgr. Tomáš Vokáč Ph.D., MBA,
Jan Hábl,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2300 Kč 
 Tematická náplň: 20. 9. 2023 10:00 - 10:15 1 Poradenské dny ApPPP 20. - 21. 9. 2023 Zahájení konference a úvodní slovo Mgr. Jana Hlavová, předsedkyně ApPPP 10:15 - 11:15 Mentální postižení a sociální znevýhodnění - existují cesty vpřed? část I. Mgr. Matěj Seifert, prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (PsÚ AV ČR) V příspěvku jsou prezentována vybraná zjištění o souvislostech sociálníhoznevýhodnění a mentálního postižení, obecně i specificky v kontextučeského školství. Budou představeny dva postupy, jak posoudit validituvyšetření intelektu u dítěte, u kterého je výkon v testu ovlivněn sociálnímznevýhodněním, přičemž jeden z těchto postupů je ověřen v ČR u metodyWJ IV u romských dětí. Prezentovány jsou vybrané možnosti posuzovánísociálního znevýhodnění. Diskutováno je, jaké nároky klást v existující situacina praxi poradenských zařízení, na vydavatele metod, co očekávat odakademické sféry a čím by mohlo přispět MŠMT. 11:45 - 13:00 Hotel Jezerka, SEČ Ústupky 278, 538 07 Seč 11:15 - 11:45 Občerstvení Mentální postižení a sociální znevýhodnění - existují cesty vpřed? část II. Mgr. Matěj Seifert, prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (PsÚ AV ČR) 14:00 - 16:00 Charakter – priorita vzdělávání, která má budoucnost prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. 13:00 - 14:00 Oběd 16:00 - 16:30 Občerstvení 16:30 – 18:00 Wellbeing, když se (nejen) děti těší do školy Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., MBA 16:30 – 18:00 Jednání ředitelské sekce (sekce pouze pro ředitele a vedoucí PPP) Mgr. Jana Hlavová, Mgr. Soňa Holá 9:00 - 10:30 11:00 - 12:45 Formační role pedagoga aneb well-being žáka v teorii a praxi. Odkud, kam a s jakými přirozenými důsledky směřujeme? prof. Anna Hogenová - kinantropoložka, filosofka a profesorka působící na českých vysokých školách 18:00 – 18:30 SNĚM – pro členy ApPPP odsouhlasení a doplnění nových stanov ApPPP 19:00 - 20:00 Večeře 20:00 - 24:00 Neformální společenské setkání 21. 9. 2023 Hlavní směry revize RVP ZV RNDr. Kamil Ubr - ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 10:30 - 11:00 Občerstvení 12:30 - 13:00 Ukončení konference. 
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka