CCV Pardubice


Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 Kód akce: 1806140 
 Název akce: Studium pro ředitele škol a školských zařízení 
 Termín konání: 12. 2023 od 08:30 
 Rozsah akce: 115 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v § 5 odst. 2, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v § 5 a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, ředitelům škol a školských zařízení, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dle zákona. Kurz je současně určen dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, kteří jsou pověřeni vedením lidí a podílejí se na řídících a kontrolních chodech organizace. 
 Lektor:  kolektiv lektorů CCV Pardubice,
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 7500 Kč 
 Tematická náplň: Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v § 5 odst. 2, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v § 5 a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program obsahuje tyto základní moduly: 1. ZÁKLADY PRÁVA 2. PRACOVNÍ PRÁVO 3. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY 4. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDRAGOGICKÉHO PROCESU Součástí studia je dvoudenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce. Cílem odborné stáže, která je součástí studia, je poskytnout frekventantů, studia možnost blíže se seznámit a případně si vyměnit zkušenosti z oblasti vnitřního řízení školy/školského zařízení, seznámení s organizací školy/školského zařízení a vzdělávacím procesem se zaměřením na sledování řízení. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol a školských zařízení obdrží osvědčení. 
 Poznámka: Přihlášky ke studiu zasílejte do 15.září 2023. Studium bude zahájeno ve čtvrtek 12.října 2023. Termíny jednotlivých přednášek: Rok 2023 - 12.10., 19.10., 9.11., 23.11., 7.12. Rok 2024 - 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 29.2., 21.3., 4.4., 18.4. Závěrečné zkoušky květen - červen 2024. Pokyn s informacemi k uhrazení účastnického poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce nejpozději do konce září 2023.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka