CCV Pardubice


Studium pedagogiky pro pedagogy volného času

 Kód akce: 1804140 
 Název akce: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času 
 Termín konání: 23. 2023 od 08:30 
 Rozsah akce: 120 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 19.12. 2013 pod č.j. MSMT - 42447/2013. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Doporučeno pro: zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 písm. d) a f) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času. Kritérium výběru účastníků: Studium je určeno pro zájemce, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.  
 Lektor:  kolektiv lektorů CCV Pardubice,
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 10500 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 19.12. 2013 pod č.j. MSMT - 42447/2013. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: I. Základy sociální pedagogiky a psychologie. Dynamika skupiny. II. Základy pedagogické psychologie. Aplikovaná psychologie – osobnost. III. Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky. IV.Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga. Komunikativní dovednosti. V. Právní předpisy a jejich aplikace. VI.Osobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova (OSV). VII.Základy obecné pedagogiky, pedagogiky volného času. Zážitková pedagogika. VIII.Teorie výchovy. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Poznámka: Časová dotace: 120 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka vzdělávacích modulů a jejich tematických okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v sobotu 23. září 2023. Rok 2023 - 23.9., 7.10., 27.10., 11.11., 25.11., 9.12. Rok 2024 - 13.1., 27.1., 10.2., 24.2, 2.3., 22.3., 6.4., 20.4., 4.5. Závěrečné zkoušky květen - červen 2024. Pokyn s informacemi k uhrazení účastnického poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce nejpozději do konce srpna 2023.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka