CCV Pardubice


Studium pedagogiky

 Kód akce: 1802140 
 Název akce: Studium pedagogiky 
 Termín konání: 23. 2023 od 08:30 
 Rozsah akce: 120 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Doporučeno pro: učitele odborných předmětu SŠ, praktického vyučování a odborných praxí VOŠ, uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří potřebují doplnit odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogických věd v souladu s § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 Lektor:  kolektiv lektorů CCV Pardubice,
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 10500 Kč 
 Tematická náplň: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Poznámka: Časová dotace: 120 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka vzdělávacích modulů a jejich tematických okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v sobotu 23. září 2023. Termíny jednotlivých přednášek: Rok 2023 - 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 9.12. Rok 2024 - 13.1., 27.1., 10.2., 24.2, 2.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. Závěrečné zkoušky květen - červen 2024. Pokyn s informacemi k uhrazení účastnického poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce nejpozději do konce srpna 2023.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka