CCV Pardubice


Problematika návykových látek ve školním prostředí

 Kód akce: 1704141 
 Název akce: Problematika návykových látek ve školním prostředí  
 Termín konání:  6. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Důvody užívání drog, základní rozdělení drog, příčiny vzniku závislosti, možnosti prevence, možnosti léčby. Spolupráce s rodinou, rodina a škola, motivace ke spolupráci, dobrá praxe v kontaktu s rodinou, co funguje. Využití casemanagementu při práci s rodinou. Krizový plán, zásady krizového plánu, tipy a doporučení postupů řešení při akutním stavu žáka na půdě školy, síť návazných služeb, nové přístupy. Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školním prostředí.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ a SŠ, metodiky prevence, výchovné poradce 
 Lektor: Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí Adiktologického centra poradenství a terapie Laxus Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 900 Kč 
 Tematická náplň: Důvody užívání drog, základní rozdělení drog, příčiny vzniku závislosti, možnosti prevence, možnosti léčby. Spolupráce s rodinou, rodina a škola, motivace ke spolupráci, dobrá praxe v kontaktu s rodinou, co funguje. Využití casemanagementu při práci s rodinou. Krizový plán, zásady krizového plánu, tipy a doporučení postupů řešení při akutním stavu žáka na půdě školy, síť návazných služeb, nové přístupy. Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školním prostředí. Možnosti řešení problematiky užívání návykových látek ve školním prostředí. Typy a rady, jak získat rodinu ke spolupráci. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka