CCV Pardubice


Kyberkriminalita dětí a mládeže, aktuální trendy

 Kód akce: 1703141 
 Název akce: Kyberkriminalita dětí a mládeže, aktuální trendy 
 Termín konání: 11. 2024 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Úvod do kyberkriminality dětí a mládeže (současný stav a trendy, specifika) 2. Sexting a zakázaná pornografie v kyberprostoru, výroba a přechovávání zakázané pornografie dětmi a mládeží, právní kvalifikace 3. Kyberšikana, stalking a kyberstalking, kybergrooming, krádeže virtuální identity 4. Podvody, hacking, porušování autorského práva v kyberprostoru, (dle prověřovaných případů, praktické ukázky jednání pachatele, možnosti prevence a obrany) 5. Nejčastější chyby uživatelů internetu, bezpečné chování v kyberprostoru, možnosti eliminace rizikového chování dětí a mládeže + navrhovaná řešení 6. Diskuse  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, vychovatele, asistenty pedagoga 
 Lektor: kpt. PhDr. Aleš Chaloupka, policie ČR
kpt. Bc. Martin Drdla, policie ČR
 
 Garant: Bc. Andrea Držková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Úvod do kyberkriminality dětí a mládeže (současný stav a trendy, specifika) 2. Sexting a zakázaná pornografie v kyberprostoru, výroba a přechovávání zakázané pornografie dětmi a mládeží, právní kvalifikace 3. Kyberšikana, stalking a kyberstalking, kybergrooming, krádeže virtuální identity 4. Podvody, hacking, porušování autorského práva v kyberprostoru, (dle prověřovaných případů, praktické ukázky jednání pachatele, možnosti prevence a obrany) 5. Nejčastější chyby uživatelů internetu, bezpečné chování v kyberprostoru, možnosti eliminace rizikového chování dětí a mládeže + navrhovaná řešení 6. Diskuse V průběhu semináře jsou aktivně zodpovídány dotazy posluchačů, na konci každého bloku je umožněna diskuse. Vycházíme z aktuálně prověřovaných případů, posluchačům jsou v průběhu semináře promítány ukázky jednání pachatelů i dětí. Umíme posluchačům zodpovědět jejich případné právní, tak i technologické dotazy. Pokud to čas dovolí, jsou promítány i tematická videa k přednášené problematice. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka