CCV Pardubice


Návykové látky ve škole - webinář

 Kód akce: 1701441 
 Název akce: Návykové látky ve škole - webinář 
 Termín konání: 26. 2023 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: online forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Webinář je zaměřen na problematiku prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních proběhne ve dvou 90 minutových blocích s přestávkou 30 minut mezi bloky. 1. blok (2 vyučovací hodiny) Aktuálně nejčastěji zneužívané návykové látky mezi žáky ZŠ a SŠ Vymezení v dokumentaci školy (ŠŘ, Minimální preventivní program, Krizový plán) 2. blok (2 vyučovací hodiny) Jak řešit případy související s užíváním a distribucí návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Aktuální platná legislativa ve vztahu k testování dětí na návykové látky a její využití ve školním prostředí Prevence a možnosti spolupráce s odborníky  
 Doporučeno pro: vedoucí pedagogické pracovníky, učitele ZŠ, SŠ, VOŠ, vychovatele škol a ŠZ, výchovné poradce, metodiky prevence  
 Lektor: plk. PhDr. Ondřej Moravčík,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 900 Kč 
 Tematická náplň: Webinář je zaměřen na problematiku prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních proběhne ve dvou 90 minutových blocích s přestávkou 30 minut mezi bloky. Aktuálně nejčastěji zneužívané návykové látky mezi žáky ZŠ a SŠ Vymezení v dokumentaci školy (ŠŘ, Minimální preventivní program, Krizový plán) Jak řešit případy související s užíváním a distribucí návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Aktuální platná legislativa ve vztahu k testování dětí na návykové látky a její využití ve školním prostředí Prevence a možnosti spolupráce s odborníky Účastníci získají přehled o aktuální legislativní úpravě v oblasti rizikového chování, ujasní si kompetence a možnosti školy v oblasti prevence rizikového chování. 
 Poznámka: Webinář proběhne v MS Teams ve vvýukových blocích: 13:00 - 14:30 hodin, 15:00 - 16:30 hodin. Odkaz k připojení bude přihlášeným účastníkům zaslán den před konání webináře. Vzdělávací akci lze hradit z Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka