CCV Pardubice


Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží

 Kód akce: 1630141 
 Název akce: Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 
 Termín konání: 17. 2024 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ, který je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. V semináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Účastníci se seznámí s dostupnými metodickými materiály a pomůckami formou foto-prezentace.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ 
 Lektor: Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno
 
 Garant: Bc. Andrea Držková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář, který je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. V semináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Účastníci se seznámí s dostupnými metodickými materiály a pomůckami formou foto-prezentace. 1. Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů 2. Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky 3. Vizuomotorika - koordinace oko-ruka 4. Ambidextrie 5. LATERALITA – souhlasná, zkřížená 6. Otázka leváků 7. Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvků 8. Cvičení vizuomotorické koordinace 9. Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování 10. Odstraňování grafomotorických obtíží 11. Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka