CCV Pardubice


Na mně záleží - péče o vlastní psychohygienu

 Kód akce: 1629141 
 Název akce: Na mně záleží - péče o vlastní psychohygienu 
 Termín konání: 13. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Profese učitele a psychohygiena • Stresové situace – které ovlivnit můžeme/které ovlivnit nemůžeme (účastníci si na základě cvičení identifikují sami stresové oblasti a rozdělí do dvou skupin, následně diskutujeme o strategiích řešení stresových situací z první skupiny a pak z druhé. Lektor uvádí typy, rady, návody Být přirozenou autoritou • vlastnosti, schopnosti a dovednosti autority – skupinová práce a následně individuální práce, jak pracovat na svých vlastnostech Blokády duševní pohody a jejich odstranění • vnitřní postoje a přesvědčení – jejich identifikace na základě modelu kognitivně behaviorální psychoterapie Vnější a vnitřní zdroje duševní hygieny • analýza a práce s životní energií – co nám energii bere a co dává (cvičení individuální, pojmenování a rozeznání aktuálních „požíračů“ energie a času a jejich eliminace, koučovací způsob vedení skupiny) • kde potřebujeme doplnit energii? Co potřebujeme více zařadit do života? – vytvoření vlastní strategie změny • životní styl – zaznamenání a rozebrání životních oblastí a jejich vyrovnání pomocí cvičen • pohyb, spánek, strava a jejich vliv na psychiku a celkovou spokojenost? Co říkají nejnovější výzkumy o spokojenosti člověka? Psychosomatika – co nám říká naše tělo? • emoce a jejich vliv na orgány • Jak ovlivňovat svoje zdraví a imunitu? Hodnoty, priority a potřeby a jejich naplnění v pracovním a osobním životě Nácvik relaxace, imaginace – Jacobsonova progresivní relaxace Rady a tipy k osobní psychohygieně pedagogů  
 Doporučeno pro: pedagogy všech typů škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Zdeňka Tmějová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Profese učitele a psychohygiena • Stresové situace – které ovlivnit můžeme/které ovlivnit nemůžeme (účastníci si na základě cvičení identifikují sami stresové oblasti a rozdělí do dvou skupin, následně diskutujeme o strategiích řešení stresových situací z první skupiny a pak z druhé. Lektor uvádí typy, rady, návody Být přirozenou autoritou • vlastnosti, schopnosti a dovednosti autority – skupinová práce a následně individuální práce, jak pracovat na svých vlastnostech Blokády duševní pohody a jejich odstranění • vnitřní postoje a přesvědčení – jejich identifikace na základě modelu kognitivně behaviorální psychoterapie Vnější a vnitřní zdroje duševní hygieny • analýza a práce s životní energií – co nám energii bere a co dává (cvičení individuální, pojmenování a rozeznání aktuálních „požíračů“ energie a času a jejich eliminace, koučovací způsob vedení skupiny) • kde potřebujeme doplnit energii? Co potřebujeme více zařadit do života? – vytvoření vlastní strategie změny • životní styl – zaznamenání a rozebrání životních oblastí a jejich vyrovnání pomocí cvičen • pohyb, spánek, strava a jejich vliv na psychiku a celkovou spokojenost? Co říkají nejnovější výzkumy o spokojenosti člověka? Psychosomatika – co nám říká naše tělo? • emoce a jejich vliv na orgány • Jak ovlivňovat svoje zdraví a imunitu? Hodnoty, priority a potřeby a jejich naplnění v pracovním a osobním životě Nácvik relaxace, imaginace – Jacobsonova progresivní relaxace Rady a tipy k osobní psychohygieně pedagogů Analyzovat blokády duševní pohody Naučit se odstraňovat tyto blokády Vědomě řídit příjem a výdej životní energie Efektivně pracovat s emocemi a využívat je pozitivně Tvořit konstruktivně životní styl Uvědomit si své hodnoty, priority a potřeby a jejich naplnění Naučit se účinně relaxovat a využívat své představivosti  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka