CCV Pardubice


Neurotické dítě v MŠ a ZŠ

 Kód akce: 1627141 
 Název akce: Neurotické dítě v MŠ a ZŠ 
 Termín konání: 21. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Tematické zaměření: - základní specifikace neuróz (dělení, typy, příčiny,...) - možnosti působení pedagoga (pozitivní a negativní vlivy v rámci výchovy a vzdělávání, relaxační techniky, spolupráce s odborníky -možnosti výchovného vedení dětí s danými obtížemi - kazuistiky 
 Doporučeno pro: učitelů MŠ a ZŠ 
 Lektor: PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Tematické zaměření: - základní specifikace neuróz (dělení, typy, příčiny,...) - možnosti působení pedagoga (pozitivní a negativní vlivy v rámci výchovy a vzdělávání, relaxační techniky, spolupráce s odborníky -možnosti výchovného vedení dětí s danými obtížemi - kazuistiky Seminář je zaměřen na posílení kompetencí pedagogů, které povedou k včasnému rozpoznání a detekci neuróz u dětí. Účastníci získají vědomosti o možnostech výchovného vedení a pedagogické intervence u dětí s neurotickými projevy. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka