CCV Pardubice


Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD

 Kód akce: 1626141 
 Název akce: Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD 
 Termín konání: 20. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz Asistent pedagoga. Kurz systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování - ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených. Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ. - Konkrétní popis projevů - podrobná charakteristika - Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma - chování dětí s ADHD a ADD - Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice asistenta - Spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícím - Korekce nežádoucího chování - Příklady z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami.  
 Doporučeno pro: asistenty pedagoga v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
 Lektor: PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz Asistent pedagoga. Kurz systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování - ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených. Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ. - Konkrétní popis projevů - podrobná charakteristika - Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma - chování dětí s ADHD a ADD - Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice asistenta - Spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícím - Korekce nežádoucího chování - Příklady z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami. Seznámit účastníky kurzu podrobněji o specifickém chování dětí s ADHD, ADD z pohledu asistenta pedagoga. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka