CCV Pardubice


Hodnocení a zpětná vazba

 Kód akce: 1625141 
 Název akce: Hodnocení a zpětná vazba 
 Termín konání:  8. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Problematika klasifikace a hodnocení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákům, Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů jako předpoklad k hodnocení a k jeho individualizaci, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu vzdělávání, nutnost žákova sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. Vzdělávací program se zaměří zejména na formativní hodnocení – popisný jazyk a popisnou zpětnou vazbu. -4 rohy + extrém: zjištění základních prekonceptů účastníků k tématu hodnocení 1 h. -Metodou Kmeny a kořeny (případně Sněhová koule) shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům tématu: evaluace, sumativní hodnocení, formativní hodnocení, SMART, Bloomova taxonomie, kriteriální hodnocení... 1 h. -Učitelovy zásady při hodnocení žáka, funkce zkoušení a hodnocení, Co vše může učitele při zkoušení a hodnocení žáků ovlivnit. 1 h. -6 podmínek formativního hodnocení, zpětná vazba - nácvik poskytování popisné zpětné vazby 2 h. -Skupinové vytváření hodnotících kritérií a indikátorů ke konkrétní metodě, cesta od hodnocení k sebehodnocení žáků – nástroje, pracovní list a portfolia pro žákovo sebehodnocení; koučovací rozhovor vedoucí žáka k naplánování dalšího postupu jeho školní práce a přípravy k dosažení stanoveného cíle 2h -Metoda V-Ch–D a její využití k měření pokroku během vyučovací hodiny 1h. 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ 
 Lektor: PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Problematika klasifikace a hodnocení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákům, Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů jako předpoklad k hodnocení a k jeho individualizaci, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu vzdělávání, nutnost žákova sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. Vzdělávací program se zaměří zejména na formativní hodnocení – popisný jazyk a popisnou zpětnou vazbu. -4 rohy + extrém: zjištění základních prekonceptů účastníků k tématu hodnocení 1 h. -Metodou Kmeny a kořeny (případně Sněhová koule) shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům tématu: evaluace, sumativní hodnocení, formativní hodnocení, SMART, Bloomova taxonomie, kriteriální hodnocení... 1 h. -Učitelovy zásady při hodnocení žáka, funkce zkoušení a hodnocení, Co vše může učitele při zkoušení a hodnocení žáků ovlivnit. 1 h. -6 podmínek formativního hodnocení, zpětná vazba - nácvik poskytování popisné zpětné vazby 2 h. -Skupinové vytváření hodnotících kritérií a indikátorů ke konkrétní metodě, cesta od hodnocení k sebehodnocení žáků – nástroje, pracovní list a portfolia pro žákovo sebehodnocení; koučovací rozhovor vedoucí žáka k naplánování dalšího postupu jeho školní práce a přípravy k dosažení stanoveného cíle 2h -Metoda V-Ch–D a její využití k měření pokroku během vyučovací hodiny 1h. Cílem této vzdělávací akce je podpořit sdílení a debaty mezi zúčastněnými učiteli o cílech a způsobech jejich hodnocení. Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti s hodnocením. Zná konkrétní příklady na typy hodnocení. Vyzkouší si poskytování zpětné vazby, rozliší mezi chválou a oceněním. Zformuluje příklad na hodnocení s pomocí hodnotících kritérií a indikátorů.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka