CCV Pardubice


Řešení konfliktů pomocí nenásilné komunikace

 Kód akce: 1623141 
 Název akce: Řešení konfliktů pomocí nenásilné komunikace  
 Termín konání: 13. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřený na řešení konfliktů mezi pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči, nebo mezi žáky samotnými, pomocí technik konstruktivní a nenásilné komunikace. Účastníci se seznámí se základy nenásilné komunikace dle M. B. Rosenbergera a vyzkouší si praktické dovednosti pro řešení konfliktu pomocí videotréningu na konkrétních příkladech z vlastní praxe. Obsah – témata: Základy teorie komunikace - komunikace jako proces, cíle komunikace a základní lidské potřeby - teorie potřeb podle různých autorů (D. Rock, A. Maslow, Z. Matějček) - proces vnímání, faktory ovlivňující vnímání - základní komunikační axiomy dle P. Watzlawicka - věcná a vztahová komunikace, aktuální významné studie zabývající se komunikací - komunikace dle M. B. Rosenbergera - typy konfliktů a jejich řešení – konflikt management ve školním prostředí Nenásilná komunikace - čtyři složky nenásilné komunikace – pozorování, pocity, potřeby, prosba - pozorování bez hodnocení včetně nácviku dovedností - rozpoznávání a vyjadřování pocitů včetně nácviku dovedností (slovní zásoba pro pocity, vyjadřování a přijímání odpovědnosti za své pocity) - formulování prosby, žádost o zpětnou vazbu, prosba versus rozkaz - empatie – parafrázování, naslouchání, přijímání a vyjádření vzteku - překonávání překážek v komunikaci s žáky a dospívajícími - uplatnění nenásilné komunikace při práci pedagoga (pedagog - žák, pedagog - rodič, žák – žák) - příklady z praxe účastníků semináře, reflexe 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ, Gy, SOŠ a SOU, vychovatele ŠD a ŠK, pedagogy volného času a školní metodiky prevence 
 Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Vlach, SVČ Praha
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřený na řešení konfliktů mezi pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči, nebo mezi žáky samotnými, pomocí technik konstruktivní a nenásilné komunikace. Účastníci se seznámí se základy nenásilné komunikace dle M. B. Rosenbergera a vyzkouší si praktické dovednosti pro řešení konfliktu pomocí videotréningu na konkrétních příkladech z vlastní praxe. Obsah – témata: Základy teorie komunikace - komunikace jako proces, cíle komunikace a základní lidské potřeby - teorie potřeb podle různých autorů (D. Rock, A. Maslow, Z. Matějček) - proces vnímání, faktory ovlivňující vnímání - základní komunikační axiomy dle P. Watzlawicka - věcná a vztahová komunikace, aktuální významné studie zabývající se komunikací - komunikace dle M. B. Rosenbergera - typy konfliktů a jejich řešení – konflikt management ve školním prostředí Nenásilná komunikace - čtyři složky nenásilné komunikace – pozorování, pocity, potřeby, prosba - pozorování bez hodnocení včetně nácviku dovedností - rozpoznávání a vyjadřování pocitů včetně nácviku dovedností (slovní zásoba pro pocity, vyjadřování a přijímání odpovědnosti za své pocity) - formulování prosby, žádost o zpětnou vazbu, prosba versus rozkaz - empatie – parafrázování, naslouchání, přijímání a vyjádření vzteku - překonávání překážek v komunikaci s žáky a dospívajícími - uplatnění nenásilné komunikace při práci pedagoga (pedagog - žák, pedagog - rodič, žák – žák) - příklady z praxe účastníků semináře, reflexe Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zásadami vedení konstruktivistického rozhovoru a získat dovednosti pro hledání věcného obsahu, řešení a ukončení konfliktu. Pomocí technik nenásilné komunikace a videotréningu naučit pedagogy odlišit pozorování od hodnocení, vyjádřit své pocity, potřeby i prosbu, odhalit vztahovou „válku“ a ukončit ji, pátrat po porozumění a dojít ke vzájemné dohodě.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka