CCV Pardubice


Žák jako hlavní aktér výuky

 Kód akce: 1622141 
 Název akce: Žák jako hlavní aktér výuky 
 Termín konání:  7. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Program je tvořen metodami podporujícími rozvoj klíčových kompetencí u žáků + diskusemi o zásadách aktivního učení. Program je postavený na aktivitě a vzájemném sdílení účastníků. Alfa box na téma Aktivní učení 1 h. Metakognice a její místo mezi žákovými činnostmi ½ h. Jak vést žáky k reflexi jejich aktivního učení, zásady reflexe a zpětné vazby ½ h. Práce s příběhem Medvěd – hledání různých verzí ½ h. Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně 1 h. Učíme se navzájem + Pyramida údajů 1 h. = vyzkoušení metod, které podporují vlastní myšlení žáků Výchovné přístupy učitele a jejich vliv na žákovo místo a sebepojetí při vyučování 1 h. Podpora v práci učitele – nácvik vět a formulací, které jsou komunikačně rovnocenné 1 h. Zásady aktivního učení – společně vyvozujeme, co vyplynulo z programu 1 h. Společná reflexe ½ h.  
 Doporučeno pro: učitele a ředitele ZŠ, SŠ  
 Lektor: PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Program je tvořen metodami podporujícími rozvoj klíčových kompetencí u žáků + diskusemi o zásadách aktivního učení. Program je postavený na aktivitě a vzájemném sdílení účastníků. Alfa box na téma Aktivní učení 1 h. Metakognice a její místo mezi žákovými činnostmi ½ h. Jak vést žáky k reflexi jejich aktivního učení, zásady reflexe a zpětné vazby ½ h. Práce s příběhem Medvěd – hledání různých verzí ½ h. Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně 1 h. Učíme se navzájem + Pyramida údajů 1 h. = vyzkoušení metod, které podporují vlastní myšlení žáků Výchovné přístupy učitele a jejich vliv na žákovo místo a sebepojetí při vyučování 1 h. Podpora v práci učitele – nácvik vět a formulací, které jsou komunikačně rovnocenné 1 h. Zásady aktivního učení – společně vyvozujeme, co vyplynulo z programu 1 h. Společná reflexe ½ h. Účastník kursu: - pojmenuje zásady aktivního učení - analyzuje a reflektuje svůj přístup k žákům- nakolik jsem koordinátorem dění? - popíše vliv metakognice na kompetenční rozvoj žáka - vyzkouší metody, které podporují vlastní myšlení žáků  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka