CCV Pardubice


Řeč těla - neverbální komunikace

 Kód akce: 1621141 
 Název akce: Řeč těla - neverbální komunikace  
 Termín konání: 19. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Neverbální komunikace u dětí – nutnost jejího porozumění pro sledování dětského sociálního, emočního, kognitivního vývoje. U dospělých – hlubší uvědomění si vlastních neverbálních signálů ve vztahu k dítěti i svému sociálnímu okolí (naučit se porozumět lépe sobě i druhým, zlepšit své komunikační dovednosti, předcházet nedorozuměním v soc. interakci …). Komunikace neverbální zaujímá 65% komunikace vyjádřené řečí těla – což je nutné přinejmenším k zamyšlení. Přehled témat výuky: Procentuální zastoupení komunikace (mluvený a psaný jazyk v komunikaci); informace, postoje ve vztahu k mimoslovní komunikaci. Symboly těla – postoje, teritoriální, mocenská a vlastnická gesta… dotyk a sociální vývoj / pravidla a děti; zdroje úzkosti související s dotykem - sociální vývoj a vazba, taktilní podněty. Přehled nejdůležitějších signálů v rozhovoru řeč těla – příroda x kultura; rituální a ceremoniální jednání, nevědomé jednání a vědomě režírovaná řeč těla. Gesta dlaní, rukou paží, oční signály, mocenské hry.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, Spec. škol, vychovatele, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Neverbální komunikace u dětí – nutnost jejího porozumění pro sledování dětského sociálního, emočního, kognitivního vývoje. U dospělých – hlubší uvědomění si vlastních neverbálních signálů ve vztahu k dítěti i svému sociálnímu okolí (naučit se porozumět lépe sobě i druhým, zlepšit své komunikační dovednosti, předcházet nedorozuměním v soc. interakci …). Komunikace neverbální zaujímá 65% komunikace vyjádřené řečí těla – což je nutné přinejmenším k zamyšlení. Přehled témat výuky: Procentuální zastoupení komunikace (mluvený a psaný jazyk v komunikaci); informace, postoje ve vztahu k mimoslovní komunikaci. Symboly těla – postoje, teritoriální, mocenská a vlastnická gesta… dotyk a sociální vývoj / pravidla a děti; zdroje úzkosti související s dotykem - sociální vývoj a vazba, taktilní podněty. Přehled nejdůležitějších signálů v rozhovoru řeč těla – příroda x kultura; rituální a ceremoniální jednání, nevědomé jednání a vědomě režírovaná řeč těla. Gesta dlaní, rukou paží, oční signály, mocenské hry. Rozvoj neverbální komunikace podněcuje rozvoj komunikace verbální i sociální ve vztahu k dětem i dospělým . Cíl - jak lépe porozumět nejen druhým, ale i sobě samým. Akcentují se komunikační dovednosti v sociální interakci. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka