CCV Pardubice


Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

 Kód akce: 1617141 
 Název akce: Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? 
 Termín konání:  5. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Na základě konkrétních ukázek budou objasňovány základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku. Naše a zahraniční testy, diagnostické nástroje. Prevence obtíží. Individuální programy. Východiskem je knížka nakladatelství Portál: Dyslexie v předškolním věku?  
 Doporučeno pro: učitele MŠ popř. 1. ročníků ZŠ 
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Na základě konkrétních ukázek budou objasňovány základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku. Naše a zahraniční testy, diagnostické nástroje. Prevence obtíží. Individuální programy. Východiskem je knížka nakladatelství Portál: Dyslexie v předškolním věku? První příznaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v předškolním věku. Včasná diagnostika jako základ další práce s dítětem a s rodiči. Osvojení poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Náměty pro práci s dětmi předškolního věku. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka