CCV Pardubice


Neukázněný a neprospívající žák

 Kód akce: 1616141 
 Název akce: Neukázněný a neprospívající žák 
 Termín konání:  4. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny neprospěchu. Vzájemná závislost nekázně a neprospěchu. Možnosti práce s těmito dětmi styly učení. Neukázněný žák, jeho charakteristika, možnosti ovlivňování chování. Spolupráce s rodinou.  
 Doporučeno pro: učitele 1. a 2.stupně ZŠ a speciálních škol 
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny neprospěchu. Vzájemná závislost nekázně a neprospěchu. Možnosti práce s těmito dětmi styly učení. Neukázněný žák, jeho charakteristika, možnosti ovlivňování chování. Spolupráce s rodinou. Hledání příčin neprospěchu a následných kázeňských problémů. Možnosti práce s těmito žáky.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka