CCV Pardubice


Dítě s traumatem - webinář

 Kód akce: 1610441 
 Název akce: Dítě s traumatem - webinář 
 Termín konání:  8. 2023 od 13:30 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: online forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Webinář je rozdělen do 2 bloků (90 minut / blok, přestváka mezi bloky) 1. blok (90 minut) Psychické trauma. Vysvětlení pojmu v psychologické a fyziologické rovině. Projevy chování dítěte s traumatem, příznaky traumatu. Akutní trauma. Dlouhodobé následky dětského traumatu. 2. blok (90 minut) Jak můžeme pomoci traumatizovanému dítěti ? Specifika traumatu u dětí zasažených ukrajinskou válkou. Rozbor konkrétních příběhů a Vašich zkušeností. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ŠD, asistenty pedagoga 
 Lektor: PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 900 Kč 
 Tematická náplň: 1. blok (90 minut) Psychické trauma. Vysvětlení pojmu v psychologické a fyziologické rovině. Projevy chování dítěte s traumatem, příznaky traumatu. Akutní trauma. Dlouhodobé následky dětského traumatu. 2. blok (90 minut) Jak můžeme pomoci traumatizovanému dítěti ? Specifika traumatu u dětí zasažených ukrajinskou válkou. Rozbor konkrétních příběhů a Vašich zkušeností.  
 Poznámka: Vzdělávací akci je možné hradit ze šablon OP JAK. Proběhne v MS Teams, odkaz k připojení bude zaslán den před konáním na e-amilovou adresu uvedenou v přihlášce.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka