CCV Pardubice


Jak vést obtížný rozhovor - webinář

 Kód akce: 1609341 
 Název akce: Jak vést obtížný rozhovor - webinář 
 Termín konání: 24. 2023 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: online forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. část příprava na rozhovor - základní principy, jak připravit sám sebe - předsudek x předpoklad - cesta od informace ke změně v postoji - 4 fáze budování dovednosti - cesta učení: podnět bezpečný a smysluplný x podnět ohrožující beze smyslu - květ kompetencí - pojmy oprávněný požadavek x přání - typy manipulace 2. část příprava rozhovoru - obsah, rozsah, místo, pozvánka - pracovní list - příprava obsahu rozhovoru - stanovení cíle jednání, rozlišení, zda půjde o prosté předání informace nebo rozhovor, zamřený na budoucí změnu - termín, rozsah - příprav místa, kde se rozhovor uskuteční 3. část scénář rozhovoru - scénář rozhovoru - možná úskalí - "pojistka" - termíny zahájení realizace dojednaného, adresné úkoly zúčastněným - termín následného setkání 4. shrnutí, závěr, dotazy  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, AP 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1. část příprava na rozhovor - základní principy, jak připravit sám sebe - předsudek x předpoklad - cesta od informace ke změně v postoji - 4 fáze budování dovednosti - cesta učení: podnět bezpečný a smysluplný x podnět ohrožující beze smyslu - květ kompetencí - pojmy oprávněný požadavek x přání - typy manipulace 2. část příprava rozhovoru - obsah, rozsah, místo, pozvánka - pracovní list - příprava obsahu rozhovoru - stanovení cíle jednání, rozlišení, zda půjde o prosté předání informace nebo rozhovor, zamřený na budoucí změnu - termín, rozsah - příprav místa, kde se rozhovor uskuteční 3. část scénář rozhovoru - scénář rozhovoru - možná úskalí - "pojistka" - termíny zahájení realizace dojednaného, adresné úkoly zúčastněným - termín následného setkání 4. shrnutí, závěr, dotazy Cílem vzdělávacího programu je poskytnout návod, jak rozhovorem konstruktivně řešit vzniklé situace bez pocitu ztráty důstojnosti všech zúčastněných. 
 Poznámka: Vzdělávací akci je možné hradit ze Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka