CCV Pardubice


ADHD - metody práce

 Kód akce: 1608441 
 Název akce: ADHD - metody práce  
 Termín konání: 23. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým způsobem posoudit jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z jiné školy). Metody: stanovení úrovně čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchová paměť, sluchové rozlišování Jaká na základě toho zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky, zásady komunikace, zadávání instrukcí, krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a sestavit mu efektivní IVP tak ,aby byl skutečně přínosný pro samotné žáky a využitelný pro pedagogy Obsah: - rozdílné pohledy na diagnózu ADHD - temperament versus postižení - metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost - relaxační techniky - agresivita a ADHD - nastavení pravidel a hranic  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatele školských zařízení, speciální pedagogy 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým způsobem posoudit jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z jiné školy). Metody: stanovení úrovně čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchová paměť, sluchové rozlišování Jaká na základě toho zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky, zásady komunikace, zadávání instrukcí, krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a sestavit mu efektivní IVP tak, aby byl skutečně přínosný pro samotné žáky a využitelný pro pedagogy Obsah: - rozdílné pohledy na diagnózu ADHD - temperament versus postižení - metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost - relaxační techniky - agresivita a ADHD - nastavení pravidel a hranic 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka