CCV Pardubice


Praktická asertivita

 Kód akce: 1607441 
 Název akce: Praktická asertivita  
 Termín konání:  1. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Asertivní jednání: - základní principy asertivity - jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci - jak pomocí asertivity zvládat silné emoce - rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním - typologie a znaky manipulátorů; Popis cílů: Ujasnit si pojem asertivita, asertivní jednání, základní principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího, ujasnit si v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů; Téma: Asertivní techniky a práva: - kompromis - přeskakující gramodeska - otevřené dveře - asertivní NE; Popis cílů: Ujistit si základní asertivní techniky a naučit se je používat, vědět kdy je obzvláště vhodné být asertivní, nacvičit asertivní komunikaci; Téma: Konflikt, příčiny a řešení: - konflikt jako proces - příčiny konfliktních situací - fáze řešení konfliktů - strategie a nástroje řešení konfliktů - styly jednání v konfliktu - řešení konfliktních a obtížných situací v týmu; Popis cílů: Definovat možné příčiny vzniku konfliktu, uvědomit si konfliktní situaci jako proces, znát styly jednání v konfliktní situaci, rozpoznat typy manipulátorů lidí a umět s nimi jednat, popsat fáze řešení konfliktu, a pochopit jejich obsah, posloupnost a důležitost, popsat a objasnit si strategie řešení konfliktů, poskytnout nástroje na řešení konfliktních a obtížných situací v týmu. 
 Doporučeno pro: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, vychovatelé škol a ŠZ, pedagogové volného času, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Asertivní jednání: - základní principy asertivity - jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci - jak pomocí asertivity zvládat silné emoce - rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním - typologie a znaky manipulátorů; Popis cílů: Ujasnit si pojem asertivita, asertivní jednání, základní principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího, ujasnit si v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů; Téma: Asertivní techniky a práva: - kompromis - přeskakující gramodeska - otevřené dveře - asertivní NE; Popis cílů: Ujistit si základní asertivní techniky a naučit se je používat, vědět kdy je obzvláště vhodné být asertivní, nacvičit asertivní komunikaci; Téma: Konflikt, příčiny a řešení: - konflikt jako proces - příčiny konfliktních situací - fáze řešení konfliktů - strategie a nástroje řešení konfliktů - styly jednání v konfliktu - řešení konfliktních a obtížných situací v týmu; Popis cílů: Definovat možné příčiny vzniku konfliktu, uvědomit si konfliktní situaci jako proces, znát styly jednání v konfliktní situaci, rozpoznat typy manipulátorů lidí a umět s nimi jednat, popsat fáze řešení konfliktu, a pochopit jejich obsah, posloupnost a důležitost, popsat a objasnit si strategie řešení konfliktů, poskytnout nástroje na řešení konfliktních a obtížných situací v týmu. 
 Poznámka: Vzdělávací akci je možné hradit ze Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka