CCV Pardubice


Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku - webinář

 Kód akce: 1604441 
 Název akce: Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku - webinář 
 Termín konání: 29. 2024 od 13:30 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Webinář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Webinář je rozdělen do 90 minutových bloků s přestávkou mezi bloky min. 30 minut. Obsah výuky- podrobný přehled témat: - pojem agresivita a agresivní chování - možné příčiny a podmínky rozvoje agresivního chování u dětí - spouštěcí mechanismy agresivity u dětí - příbuzné fenomény agrese - výchovné styly v rodinách - postoje rodiny při vymezování hranic - vhodného chování a při vytváření morálních hodnot - agresivita a ti druzí - možnosti korekce nežádoucího agresivního chování  
 Doporučeno pro: pedagogové MŠ, nižších ročníků ZŠ 
 Lektor: Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Webinář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Obsah výuky- podrobný přehled témat: - pojem agresivita a agresivní chování - možné příčiny a podmínky rozvoje agresivního chování u dětí - spouštěcí mechanismy agresivity u dětí - příbuzné fenomény agrese - výchovné styly v rodinách - postoje rodiny při vymezování hranic - vhodného chování a při vytváření morálních hodnot - agresivita a ti druzí - možnosti korekce nežádoucího agresivního chování Cílem webináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v otázce volby vhodné korekce nežádoucího chování.  
 Poznámka: Webinář proběhne v MS Teams v čase 13:30 - 18:15 hodin. Odkaz k připojení bude zaslán den před konáním webináře na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka