CCV Pardubice


Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci

 Kód akce: 1601341 
 Název akce: Posilování psychické odolnosti pedagogů a pozitivního postoje k životu a práci 
 Termín konání: 16. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: V dnešní nové situaci je důležité posilovat svou odolnost vůči stresu, naučit se ho dobře zvládat a pracovat s ním. Prozkoumáme svou odolnost vůči stresu. Zaměříme se na zlepšování pozitivního postoje. Probereme si projevy stresu v našem těle a získáme tipy pro zvládání akutního stresu, práci s emocemi a techniky pro efektivní řešení chronického stresu. Najdeme zdroje naší energie a možnosti pro udržení životní rovnováhy a spokojenosti. Popíšeme si svou životní etapu a možnosti ukotvení v náročných dnech. • Téma: Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, stresory Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. • Téma: Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí Popisy cílů: Probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, zvládání jednání v emoci. • Téma: Efektivní protistresové nástroje - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní odpočinek Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. • Téma: Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj Popisy cílů: ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje. • Téma: Posilování odolnosti - mé zdroje energie - rovnováha v životě a v práci - moje životní etapa  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: V dnešní nové situaci je důležité posilovat svou odolnost vůči stresu, naučit se ho dobře zvládat a pracovat s ním. Prozkoumáme svou odolnost vůči stresu. Zaměříme se na zlepšování pozitivního postoje. Probereme si projevy stresu v našem těle a získáme tipy pro zvládání akutního stresu, práci s emocemi a techniky pro efektivní řešení chronického stresu. Najdeme zdroje naší energie a možnosti pro udržení životní rovnováhy a spokojenosti. Popíšeme si svou životní etapu a možnosti ukotvení v náročných dnech. • Téma: Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, stresory Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. • Téma: Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí Popisy cílů: Probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, zvládání jednání v emoci. • Téma: Efektivní protistresové nástroje - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní odpočinek Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. • Téma: Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj Popisy cílů: ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje. • Téma: Posilování odolnosti - mé zdroje energie - rovnováha v životě a v práci - moje životní etapa - uvědomit si své zdroje energie, vyplnit si dotazník k charakteristice mé životní rovnováhy a následně dojít k závěrům pro její posílení, popsat si etapy života a s prozkoumáním té své si vytvořit vlastní seznam cílů pro budoucí dny (Bucket list). 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka