CCV Pardubice


Formativní hodnocení I

 Kód akce: 1309441 
 Název akce: Formativní hodnocení I 
 Termín konání: 29. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Zavádění formativního hodnocení – úvodní seminář Cílem úvodního semináře k formativnímu hodnocení je, aby účastník odcházel s tím, že rozumí tomu, co je hodnocení ve formativní funkci a jaký má dopad na učení žáků. Obsahem semináře je - vyjasnění pojmu formativní hodnocení, - co formativní hodnocení je a co není, tedy vyvrácení některých mýtů, které kolem formativního hodnocení panují - co formativní hodnocení přináší učitelům i žákům a jaký má dopad na jejich učení, - představení všech pěti strategií, kterými je formativní hodnocení naplňováno.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jaroslava Janů,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: V první části semináře si účastníci vyjasní pojem formativní hodnocení, tedy na jakých principech je formativní hodnocení založeno, co je to formativní hodnocení a jakou má funkci. Dále se zaměříme na to, proč formativní hodnocení zavádět, co přináší učitelům i žákům a jaký má vliv na jejich učení. Zaměříme se i na některé mýty a zjednodušené informace, které v souvislosti se zaváděním formativního hodnocení panují. Účastníci sami budou diskutovat o tom, jak své žáky hodnotí a jakou roli hraje hodnocení v jejich vlastní výuce. V druhé části semináře se pak účastníci seznámí se strategiemi formativního hodnocení - stanovování a vyjasňování cílů učení a kritérií úspěchu, získávání důkazů o učení, poskytování efektivní zpětné vazby, vzájemné učení žáků, aktivizování žáků k přijetí odpovědnosti za své učení – tedy jakými konkrétními aktivitami a dovednostmi učitel jednotlivé strategie naplňuje. V závěru se účastníci pokusí reflektovat svoji vlastní výuku a zmapovat, které dovednosti v oblasti formativního hodnocení už mají zvládnuté, případně které aktivity již využívají, a které nikoli. Součástí semináře jsou i informace o tom, jaké faktory zavádění formativního hodnocení ovlivňují (klima školy, kolegiální podpora pedagogů, škola jako učící se organizace, řízení změny ze strany vedení atd.  
 Poznámka: Vzdělávací program je možné hradit ze Šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka