CCV Pardubice


Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání

 Kód akce: 1206141 
 Název akce: Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání 
 Termín konání: 18. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost, samostatnost…). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky. Témata: Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu Didaktická hra ve vzdělávání – typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry Psychomotorické a pohybové hry – obecně Výměna zkušeností Nápadník didaktických her – praktické ukázky didaktických her – Soustředné kruhy, Ruce – nohy, Dotkni se země, Slepý had, Bu – Ku – Hu, Uzel, Zrcadla, Skupinový obrázek, Co se děje u Smolíčka, Paragrafy, Sardele  
 Doporučeno pro: vychovatele ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ, DDM, ZUŠ 
 Lektor: Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost, samostatnost…). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky. Témata: Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu Didaktická hra ve vzdělávání – typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry Psychomotorické a pohybové hry – obecně Výměna zkušeností Nápadník didaktických her – praktické ukázky didaktických her – Soustředné kruhy, Ruce – nohy, Dotkni se země, Slepý had, Bu – Ku – Hu, Uzel, Zrcadla, Skupinový obrázek, Co se děje u Smolíčka, Paragrafy, Sardele Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak didaktická hra může napomáhat k rozvoji klíčových kompetencí žáků i k rozvoji pozitivního klima ve třídě. Seminář nabízí širokou škálu praktických ukázek a náměty psychomotorických a pohybových didaktických her, a tím rozšiřuje pedagogické dovednosti účastníků. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka