CCV Pardubice


Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi

 Kód akce: 1203441 
 Název akce: Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi  
 Termín konání:  8. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář obsahuje spojení výtvarných technik s dramatickou motivací práce. Nabízí konkrétní techniky spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je určeno pro tvořivou práci s dětmi. Obsah: 1. Praktická ukázka přímé práce s dětmi (1,5 h) – dle věku dětí ukázka jedné z výtvarných technik – práce s papírem 2. Seznámení se se zajímavými motivacemi a postupy práce s dětmi, správnou motivací a využitím tvořivých her k navození správné atmosféry (1,5 h) – jak získat pozornost a nadšení dětí pro výtvarnou práci, jak správně vysvětlit a ukázat postup činnosti. 3. Přímá praktická dílna seminaristů – výtvarné techniky a výrobky pro výuku výtvarné výchovy (2 h) – práce s ovčím rounem, výrobky ze dřeva, výtvarné využití drátků, výroba mýdla, práce s papírem a zajímavým mícháním barev. V praktické dílně si ukážeme spojení výtvarných technik s dramatickou motivací práce. Vyzkoušíme si konkrétní techniky spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je využitelné pro tvořivou práci s dětmi.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ  
 Lektor:  Lena Freyová Banszel, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Seminář obsahuje spojení výtvarných technik s dramatickou motivací práce. Nabízí konkrétní techniky spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je určeno pro tvořivou práci s dětmi. Obsah: 1. Praktická ukázka přímé práce s dětmi – dle věku dětí ukázka jedné z výtvarných technik – práce s papírem 2. Seznámení se se zajímavými motivacemi a postupy práce s dětmi, správnou motivací a využitím tvořivých her k navození správné atmosféry – jak získat pozornost a nadšení dětí pro výtvarnou práci, jak správně vysvětlit a ukázat postup činnosti.¨ 3. Přímá praktická dílna seminaristů – výtvarné techniky a výrobky pro výuku výtvarné výchovy.Vyzkoušíme si konkrétní techniky spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je využitelné pro tvořivou práci s dětmi. Účastník -zapojí tvořivou hry a dramatickou motivaci do výtvarné práce s dětmi - seznámí se s novými výtvarnými technikami využitelnými v práci s dětmi.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka