CCV Pardubice


Hudební výchova na ZŠ - herní náměty a činnosti

 Kód akce: 1202141 
 Název akce: Hudební výchova na ZŠ - herní náměty a činnosti 
 Termín konání:  8. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité náměty pro práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery a další. Praktická forma pojetí umožňuje pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“ 1. – 2. hodina Hudební hry, hry na tělo, rytmické hry. Propojení hudby, slova a pohybu. Didaktické postupy zaměřené na rozvoj rytmického cítění. Hry: Tleskání, Dupání, Lavina rytmu, Rytmické hádanky, Na dirigenty, Tajný dirigent, Ramsese, Obwisana, Dum dum 3. – 4. hodina Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb tak, aby poslech nebyl nudnou složkou hudební výchovy. 5. – 6. hodina Orffův instrumentář, boomhackery (perkusní tyče) a jejich využití ve skupinové výuce. Možnost práce s hudebním repertoárem formou úprav pro Orffovy nástroje a soustavu boomhackerů (perkusních tyčí). Ukázky nácviku skladeb formou hry, tedy bez nutnosti práce s notovým zápisem. 7. – 8. hodina Hudba jako prevence problémových jevů. Praktické možnosti využití.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, vychovatele ŠD a ŠK 
 Lektor: Mgr. Ivana Janovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité náměty pro práci s třídním kolektivem – práci ve vícehlasu, hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery a další. Praktická forma pojetí umožňuje pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“ 1. – 2. hodina Hudební hry, hry na tělo, rytmické hry. Propojení hudby, slova a pohybu. Didaktické postupy zaměřené na rozvoj rytmického cítění. Hry: Tleskání, Dupání, Lavina rytmu, Rytmické hádanky, Na dirigenty, Tajný dirigent, Ramsese, Obwisana, Dum dum 3. – 4. hodina Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb tak, aby poslech nebyl nudnou složkou hudební výchovy. 5. – 6. hodina Orffův instrumentář, boomhackery (perkusní tyče) a jejich využití ve skupinové výuce. Možnost práce s hudebním repertoárem formou úprav pro Orffovy nástroje a soustavu boomhackerů (perkusních tyčí). Ukázky nácviku skladeb formou hry, tedy bez nutnosti práce s notovým zápisem. 7. – 8. hodina Hudba jako prevence problémových jevů. Praktické možnosti využití. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy, seznámit je s vybranými didaktickými postupy a možnostmi práce v pedagogickém prostředí. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka