CCV Pardubice


S hudbou? S hudbou!

 Kód akce: 1201141 
 Název akce: S hudbou? S hudbou! 
 Termín konání: 13. 2023 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Zvířátka sportovci. Proč bychom se netěšili aneb Prodáme tu nevěstu? Vánoční hostina aneb O Ježíškovi a hostech. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 Lektor:  Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Zvířátka sportovci. Písničky současných českých autorů s tematikou sportujících zvířátek. Využití netradičních výukových pomůcek, poslechová a pohybová cvičení, práce s Boomwhackers a Orff instrumentářem, metrum, rytmická ostinata. Proč bychom se netěšili aneb Prodáme tu nevěstu? Hudba z opery Prodaná nevěsta jako pocta B. Smetanovi a jako podnět pro poslechové, rytmické a pěvecké aktivity pro starší žáky. Tři lidové písně s tematikou sňatku, práce s hlasem a mluvidly, prvky dramatické výchovy, opera jako komplexní hudební útvar pro vyjádření velkých citů. Vánoční hostina aneb O Ježíškovi a hostech. Vánoční písně a koledy vztahující se k oslavě narození Ježíška pro starší žáky. Práce s písní i netradičními výukovými pomůckami, Orff instrumentářem a dalšími nástroji, rytmická a intonační cvičení, poslech, skupinová kooperace.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka