CCV Pardubice


Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního a mladšího školního věku

 Kód akce: 1105141 
 Název akce: Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního a mladšího školního věku 
 Termín konání: 20. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností (lokomočních, manipulačních aj.) u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tyto hry jsou situovány do venkovního prostředí (příroda, dětské hřiště, zahrada mateřské či základní školy). Seminář je založen na participaci všech účastníků, kteří se aktivně zapojí do nácviku pohybových her a aktivit v přírodě. Všechny prezentované hry a činnosti, které jsou v praxi ověřeny a lze je zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole a do vzdělávání na prvním stupni základní školy.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času  
 Lektor: Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1800 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností (lokomočních, manipulačních aj.) u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tyto hry jsou situovány do venkovního prostředí (příroda, dětské hřiště, zahrada mateřské či základní školy). Seminář je založen na participaci všech účastníků, kteří se aktivně zapojí do nácviku pohybových her a aktivit v přírodě. Všechny prezentované hry a činnosti, které jsou v praxi ověřeny a lze je zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole a do vzdělávání na prvním stupni základní školy. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout učitelkám mateřských škol, učitelkám prvního stupně základních škol, pedagogům volného času a vychovatelům v dětských zařízeních, didaktické postupy jak u dětí a žáků rozvíjet pohybové schopností a dovedností, fyzickou a psychickou zdatnosti, lokomočních a manipulačních dovedností za pomoci her, aktivit a činností ve venkovních prostředích prostředí (příroda, dětské hřiště, zahrada mateřské či základní školy).  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka