CCV Pardubice


Zážitkové poznávání přírody a jeho využití v zájmovém vzdělávání

 Kód akce: 0901141 
 Název akce: Zážitkové poznávání přírody a jeho využití v zájmovém vzdělávání  
 Termín konání: 25. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Tematický blok: Didaktika zájmového vzdělávání se zaměřením na přírodovědné pokusy (2 hodiny) Z obsahu bloku: Typy přírodovědných pokusů; metody rozdělení práce mezi žáky (experiment realizuje každý sám, žáci pracují ve dvojicích, kooperativní vyučování); struktura lekce zájmového vzdělávání; metoda E-U-R; rozvoj kompetence k řešení problémů; příprava pracovních listů; reflexe a evaluace zájmové činnosti (konkrétní techniky ilustrované na příkladu). Znalosti získané v 1. tematickém bloku účastníci uplatní v bloku 2. 2. Tematický blok: Vybrané pokusy, které lze využít v zájmovém vzdělávání (6 hodin) Z obsahu bloku: Účastníci vzdělávacího programu ve dvojicích, samostatně nebo ve větší skupině zrealizují 10 experimentů (kratších i delších) na nichž si vyzkouší uplatnění znalostí získaných v 1. bloku. Každý experiment bude představen v následující struktuře: A) Pomůcky B) Cíl experimentu C) Evokační otázky D) Vysvětlení daného jevu; oč v experimentu jde a jakou formou téma dětem předat E) Realizace pokusu F) Reflexe G) Možné využití pracovního listu (evaluace) H) Diskuse Seznam přírodovědných pokusů: a) Výroba podmořské sopky a zkoumání hustoty teplé a studené vody b) Co dokáží citrusy? c) Výroba mléčné duhy a „jezdících“ rybiček d) Jak vyrobit barvy, které se nepromíchají e) Různé typy tajných písem f) Ochočujeme plechovku a třídíme pepř od soli g) Určujeme kyselost a zásaditost pomocí přírodních indikátorů h) Kouzelná svítící tuha ch) Výroba tekutého písku i) Nitrocelulóza v akci  
 Doporučeno pro: vychovatele škol a školských zařízení, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Vlach, SVČ Praha
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1. Tematický blok: Didaktika zájmového vzdělávání se zaměřením na přírodovědné pokusy (2 hodiny) Z obsahu bloku: Typy přírodovědných pokusů; metody rozdělení práce mezi žáky (experiment realizuje každý sám, žáci pracují ve dvojicích, kooperativní vyučování); struktura lekce zájmového vzdělávání; metoda E-U-R; rozvoj kompetence k řešení problémů; příprava pracovních listů; reflexe a evaluace zájmové činnosti (konkrétní techniky ilustrované na příkladu). Znalosti získané v 1. tematickém bloku účastníci uplatní v bloku 2. 2. Tematický blok: Vybrané pokusy, které lze využít v zájmovém vzdělávání (6 hodin) Z obsahu bloku: Účastníci vzdělávacího programu ve dvojicích, samostatně nebo ve větší skupině zrealizují 10 experimentů (kratších i delších) na nichž si vyzkouší uplatnění znalostí získaných v 1. bloku. Každý experiment bude představen v následující struktuře: A) Pomůcky B) Cíl experimentu C) Evokační otázky D) Vysvětlení daného jevu; oč v experimentu jde a jakou formou téma dětem předat E) Realizace pokusu F) Reflexe G) Možné využití pracovního listu (evaluace) H) Diskuse Seznam přírodovědných pokusů: a) Výroba podmořské sopky a zkoumání hustoty teplé a studené vody b) Co dokáží citrusy? c) Výroba mléčné duhy a „jezdících“ rybiček d) Jak vyrobit barvy, které se nepromíchají e) Různé typy tajných písem f) Ochočujeme plechovku a třídíme pepř od soli g) Určujeme kyselost a zásaditost pomocí přírodních indikátorů h) Kouzelná svítící tuha ch) Výroba tekutého písku i) Nitrocelulóza v akci Cílem semináře je: A) Vybavit účastníky základními teoretickými znalostmi pro přípravu a realizaci pokusu v zájmovém vzdělávání; B) Prakticky si vyzkoušet, a na svém pracovišti využít, 10 konkrétních pokusů  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka