CCV Pardubice


Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář

 Kód akce: 0701141 
 Název akce: Canva pro začátečníky - tvorba pracovních listů - webinář 
 Termín konání:  9. 2023 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. blok 90 min. Vzájemné se představení, zjištění úrovně účastníku Tvorba pracovního listu na předmatematickou gramotnost (kolíčková hra). Tvorba rámečku dle vlastních rozměrů, rozdělení rámečku na části. Vytvoření šablony a ukázka dalšího využití pro další témata a činnosti. 2. blok 90 min. Tvorba pracovního listu na rozvoj zrakového vnímání. Seznámení s úpravou prvků, změna barvy, velikosti, pozice a orientace v prostoru. Vytvoření šablony pro další využití. Tvorba pracovních listu a dalších aktivit na aktuální téma (podzim, Vánoce, zima …) - Ukázka, kde hledat inspiraci pro další práci s dětmi a tvorbu pracovních listů. Shrnutí kurzu, zodpovězení dotazů  
 Doporučeno pro: pedagogy MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ 
 Lektor:  Markéta Paťhová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 900 Kč 
 Tematická náplň: 1. blok 90 min. Vzájemné se představení, zjištění úrovně účastníku Tvorba pracovního listu na předmatematickou gramotnost (kolíčková hra). Tvorba rámečku dle vlastních rozměrů, rozdělení rámečku na části. Vytvoření šablony a ukázka dalšího využití pro další témata a činnosti. 2. blok 90 min. Tvorba pracovního listu na rozvoj zrakového vnímání. Seznámení s úpravou prvků, změna barvy, velikosti, pozice a orientace v prostoru. Vytvoření šablony pro další využití. Tvorba pracovních listu a dalších aktivit na aktuální téma (podzim, Vánoce, zima …) - Ukázka, kde hledat inspiraci pro další práci s dětmi a tvorbu pracovních listů. Shrnutí kurzu, zodpovězení dotazů Účastníci se seznámí s programem Canva. Budou seznámeny jak si zajistit program v plné funkčnosti zadarmo. Naučí se orientovat v programu a naučí se používat základní funkce tohoto programu. Vyrobí si pracovní listy pro okamžité použití při práci s dětmi v MŠ zaměřené na aktuální téma. Vyrobí si pracovní listy zaměřené na předmatematickou gramotnost, rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Navrhnou si šablony pro svoji další tvorbu pracovních listů. Účastníci budou na konci programu umět aplikovat získané dovednosti v programu okamžitě do své další práce s dětmi. Vytvoří si systém tvorby pracovních listů pro další témata 
 Poznámka: Webinář bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams v tomto časovém rozložení: 14:00-15:30, 16:00-17:30 hod. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka